Školník Milan

Mgr. Milan Školník, narozen v roce 1993. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. V současné době je interním doktorandem Katedry politologie FF UHK. Odborně se zabývá problematikou korupce, veřejného mínění a Latinské Ameriky.

31/01/2020