Bezpečnostní budoucnost v zahraničněpolitickém kontextu

Abstract:

Hrozba ekologické krize, hrozba globální finanční krize a hrozba terorismu jako hlavní rysy světové rizikové společnosti a stírání hranic mezi těmito hrozbami budou podle významného německého sociologa Ulricha Becka hlavní „osou“ vývoje světa ve 21. století. Přednáška, kde zmínil a podrobně charakterizoval rysy takové společnosti sice zazněla na London School of Economics and Political Science v únoru 2002, nicméně její kontury nastínil v dnes již klasickém sociologickém díle „Riziková společnost“, napsaném před téměř dvaceti lety v roce 1986. [1] Tedy v roce, kdy se teprve rýsovaly zásadní politické, ekonomické a sociální změny spojené s koncem studené války a rozpadem modelu světa, jehož podobu zásadně ovlivňovaly dvě proti sobě stojící supervelmoci – Spojené státy americké a Sovětský svaz. Beckovy závěry v konfrontaci se současnou politickou a bezpečnostní realitou mohou být bezesporu cenným rámcem pro naše uvažování o možné budoucnosti v horizontu 10-15 let. Stejně tak jako celá řada zahraničních i českých analytických studií, publikací a článků z poslední doby mezi kterými zaujímá významné místo zpráva Národní zpravodajské rady Spojených států o perspektivách globální budoucnosti v roce 2020 zveřejněná v roce 2004. [2]

Miloš Balaban, Ph.D. (Col ret.), born in 1962. During period of 1983 - 2001 he acted in the Armed Forces and in MoD. Author and member of the management committees of two international projects EU / PHARE. Since 2001 he was working in the Centre for Social and Economic Strategies, Charles University in Prague (CESES). Since 2004 he has been a head of the CESES Centre for Security Policy. In 2008-2009 - member of working group "Foresight and Scenarios" European Security Research and Innovation Forum. Member of the Scientific Board of the Director General of Fire and Rescue Service. Author of dozens of studies and articles on security policy.

Country: Czech Republic

22/07/2013

Leave a comment