Security Dimension of Israeli Maritime Borders

Abstract:

Příspěvek se zabývá vybranými bezpečnostními aspekty námořních hraničních linií Státu Izrael. V krátkosti vymezuje současnou organizaci izraelského válečného námořnictva a jeho vybavení pro zabezpečování izraelské svrchovanosti proti hrozbám přicházejícím z moře, včetně zadržovacích operací vedoucích k zabránění šíření zbraní do rukou protiizraelských teroristických organizací. V souvislosti s izraelskou námořní blokádou pásma Gazy je komentována legitimita takového kroku a mezinárodněpolitické konsekvence jejího vynucování. Ekonomické souvislosti přetrvávajících problémů stran izraelské námořní hranice jsou evidentní na příkladu sporu o právo k využití podmořských nalezišť plynu.

Colonel Libor Kutěj, Ph.D., born in 1967. Since 1992 is working at the state administration, firstly within the Ministry of Interior and since 1996 within the Ministry of Defence. From 2009 to 2012 he was a Defence Attaché of the Czech Republic in Israel. In the period of 2012 – 2015 held the position of Director of Military Diplomacy Department of the Ministry of Defence of the Czech Republic. Between 2015 – 2019, he was a Defence Attaché of the Czech Republic in Jordan. Since the 1st February 2019 he has been appointed as Head of the Department of Intelligence Support of the Faculty of Military leadership of the University of Defence in Brno. His lectures and publishing activities are focuses on the problems of military intelligence, politico-military and security context in the Middle East and East/South East Asia.

Country: Czech Republic

10/09/2019

Leave a comment