The Overview of Security Theories and Concepts and the Example of the Republic of Bulgaria in Understanding the Problem of Security

Abstract:

Security and defence issues have always been the subject of scientific and artistic interest. The topicality of the researched issues is especially emphasized in the conditions of changing the concepts of security and bringing them from the traditional level to a level reflecting the modern reality. The article attempts to review the genesis and development of the security concept by presenting related and fundamental concepts, related and synonymous terms of the term "security", and various levels of security. The authors try to briefly describe the problem, which is reflected in a number of Bulgarian and international scientific and legislative sources, and which reflects the research purpose of the presented work.

1 comment

  • Comment Link Friday, 28 January 2022 16:35 posted by Karel Kozák

    Str. 109 Přehled bezpečnostních teorií a konceptů a příklad Bulharské republiky v chápání problematiky bezpečnosti

    Elitsa Petrova, Stoyko Stoykov


    BULHARSKO Článek v anglickém jazyce na 12 stránkách rozebírá problematiku bezpečnost. Velmi podrobně charakterizuje pojmy security, safety od jejich vzniku, vývoje až do současnosti Pozornost je zaměřena na bezpečnostní koncepce, uveden podrobný rozbor a definice pojmů. Článek je přehledně uspořádán, angličtina není příliš náročná..

    Report

Leave a comment