Czech Defence Policy – Critical Assessment and Recommendations

Abstract:

The research described in this paper was conducted in the framework of institutional research project Strategic Alternatives (STRATAL) within the Centre for Security and Military Strategic Studies of University of Defence in Brno, the Czech Republic. The main objective of this contribution is to assess the evolution of the Czech defence policy (CDP) since the last summer 2016. The main impetuses for the CDP evolution were provided by the NATO Summit in Warsaw, new European Global Strategy including the ambition to enhance defence cooperation among the EU member states and the pattern of dynamics in our security environment. The authors analysed the key change drivers (KCDs) and measures taken in political, military, administrative, economical and societal domain in order to evaluate the overall effectiveness of the defence policy. Finally, the authors offer several recommendations to enhance the responsiveness and preparedness of the Czech defence system and the Armed Forces both in short- and long-term time span.

1 comment

 • Comment Link Sunday, 11 February 2018 19:09 posted by karel Kozák

  ČESKÁ OBRANNÁ POLITIKA – KRITICKÉ HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ


  Str. 41 Autoři: Procházka Josef, Dyčka Lukáš
  Problémy, které se týkají politiky (strategie) obrany, jsou v článku rozděleny podle odborností na oblasti. To představuje logické uspořádání. Oblast vojenská je rozsáhlá, podrobně rozpracovaná, s důrazem na závazky vůči NATO a EU. Obsahem jsou převážně zahraniční mise a jiné akce. Je zde uveden jejich výčet. Vzhledem k finančnímu zabezpečení to jsou akce atraktivní. Co ale ostatní, kteří se nedostanou do misí?
  Ve vojenské části jsem nenašel vyjádření k hlavnímu úkolu armády a to k obraně vlasti. Měla by se řešit i připravenost na klasický způsob činnosti s úkoly bojovými i nebojovými aniž by se vytýčil konkrétní nepřítel. Ten není podmínkou vycvičenosti. Rovněž nejsou řešeni migranti, jaké úkoly nebo postavení budou mít v případě ohrožení ČR.
  Domnívám se, že závazky vůči NATO a EU by měla plnit především armáda (AČR), neboť většina se netýká ostatních součástí OS: Považuji za zavádějící používat pojem ozbrojené síly.
  Zcela oprávněně je věnována pozornost Turecku, kdy vyvstává otázka, zda tato země bude i nadále spolehlivým partnerem NATO.
  Na str. 50 jsou uvedeny údaje o vojenské technice. Z hlediska estetiky by bylo vhodnější názvy sloupců i čísla zarovnat na střed. To umožňuje lepší přehled.
  Přehledně jsou zařazeny mise a akce, kterých se zúčastňují příslušníci OS ČR.
  Domnívám se, že požadavky na schopnosti plnit úkoly NATO můžou být realizovány AČR. Nedočetl jsem se, jaké mají být schopnosti ostatních součástí OS ČR.
  Článek je uveden v anglickém jazyce, je vhodný i pro uživatele s nižší znalostí angličtiny.  Konkrétní připomínky
  Str. 43
  …echoed not only form France and Germany, but also from many other capitals. Because of structural changes in both the strategic environment…
  Je možné, že slovo echoed se nepoužívá běžně. Nahradit je slovem respond?

  Report

Leave a comment