The Czech Republic and „New“ EU Common Security and Defense Policy: Time of Crucial Decisions

Abstract:

In the shadow of the profound transformation of the security environment, the long rejected idea of a multi-speed Europe in defence is taking shape. What is the Czech Republic’s stance in this context? Is it ready to adapt and make defence one of the government’s priorities, or will it only passively observe the events around it and at some point tolerate another intervention or occupation of another power? The article outlines several practical recommendations to the Czech Republic in the area of military capabilities, armaments, defence research, defence industry and market, which could provide guidance in this process.

Vilém Kolín, PhD, MGS, born 1974. He earned his Ph.D. in International Relations at the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague. He also studied at the Joseph Korbel School of International Studies at Denver University in the United States. In 2005-2006, he worked at the Institute of Strategic Studies of the University of Defence in Brno, in 2006-2010 at the Armaments Division of the Czech Ministry of Defence. Since 2010 he has been working at the European Defence Agency (EDA) in Brussels. He focuses on the Common European Defence and Security Policy, defence industry and market issues, defence research, and the implementation of international projects and programmes.

Country: Czech Republic

26/11/2018

2 comments

 • Comment Link Thursday, 24 May 2018 18:34 posted by Karel KOzák

  V názvu článku a dále na několika místech v textu je překlep: bezpečností a obranná politika.
  Podle mého názoru jde o " bezpečnostní a obrannou...".

  Report
 • Comment Link Wednesday, 07 February 2018 14:59 posted by karel Kozák

  ČESKÁ REPUBLIKA A „NOVÁ“ SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA EU: ČAS ZÁSADNÍCH ROZHODNUTÍ  Str. 68 Autoři: Vilém Kolín

  V článku je podrobně rozebrána současná situace v Evropě a postavení ČR. Autor vyjadřuje kritické názory na její bezpečnostní a obrannou politiku. Přehledně jsou uspořádány perspektivy dalšího vývoje. Obdobně jsou rozebrány aktivity, do nichž se může ČR zapojit. Důraz je kladen na výzkum ve vojenství, výzbroj a schopností. Tyto oblasti jsou podrobněji rozpracovány.
  Kontrola textu obvykle pomáhá odstranit aspoň dílčí problémy, které se vyskytnou. Není dobré, když je překlep zjištěn v nadpise článku. Nepostřehl jsem uváděné strukturální změny. Autor v jedné části použil ve větě slova…strpí další intervenci nebo okupaci…Tento názor považuji za nadnesený. Vzhledem ke geografické poloze ČR toto hodnocení není seriózní.
  Z terminologického hlediska je text tvořen překlady z angličtiny, věty jsou příliš dlouhé, obtížně se sleduje jejich obsah. Článek obsahuje několik mechanických chyb (překlepy), ale neovlivňují odbornou kvalitu.
  Je zařazeno mnoho rad a doporučení vhodných pro obranyschopnost ČR. Obsah článku má pouze informativní charakter.
  V další části jsou konkretizovány objekty, které lze hodnotit jako chybné či neodpovídající textu. Využití připomínek nebo jejich zavržení je věcí autora článku.

  Konkrétní připomínky 3/2017 ČR a SBOP
  Str. 68
  Česká republika a „nová“ Společná bezpečností a obranná politika EU: Čas zásadních rozhodnutí.
  Ve stínu razantní proměny bezpečnostního prostředí se realizuje dlouho
  odmítaná myšlenka vícerychlostní Evropy v obranné spolupráci-nebo ke společné obraně?
  str. 69
  Základem tohoto článku bylo stanovisko vypracované ke Kulatému stolu Národního
  konventu o EU na téma budoucnost Společné bezpečností a obranné politiky…
  Nesprávně uvedené %. Pasování je vhodné pro rytíře. Slovo politika nahradit slovem strategie? Názvy organizací musí být stejné, např. klíčové slovo a text (Evropská unie, Česká republika). Věnovat pozornost dělení slov.
  Evropský i globální kontext se zásadně mění: v roce 2016 Evropská Unie…
  …výzkumu (Research Window) 100% finančního krytí do výše 90 mil. Euro (do roku 2019) a 500 mil. Euro po roce 2020 na společné projekty obranného výzkumu a v rámci tzv. Okna schopností (Capability Window) 500 mil. Euro na roky 2019 a 2020 a 1 mld. Euro po roce 2020 na programy v oblasti společného pořízení vojenského vybavení, přičemž se jedná o doplňkové financování (např. 20% na vývoj prototypů vojenských systémů) k národním příspěvkům, v některých případech však až do výše 100%.1
  Str. 70
  Opakují se dlouhé věty. Část textu obsahuje totéž co Abstrakt. Dělení slov není vhodné. Studená válka nepotřebuje velké písmeno. 20% je dvacetiprocentní, lepší vyjádření.
  S rostoucím migračním, ekonomickým i sociálním tlakem, a ruku v ruce jdoucím euroskeptismem
  a novým nacionalismem, by se bez nadsázky dalo říci, že Evropa prožívá jedno
  z nejkritičtějších období od konce Studené války, dobu, která se v mnoha ohledech
  podobá mezidobí vymezené dvěma světovými válkami.
  Viz Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České Republiky za rok 2016, dtto zdroj 6.
  Str. 71
  …pro jejich nasazení (sharing principle), např. ve formě dohody o zajištění logistické podpory…pro operační nasazení vybraných typů bojové techniky v zahraničních operacích.
  EATF má nevhodný překlad (ne letecký, ale vzdušný)?. CBRN-jaderné? Zdroje 4, 6 Česká republika (klíčová slova). Support je v oblasti materiální spíše zabezpečení.
  …specializace v oblasti obrany proti chemickým, biologickým, radiologických a nukleárním-jaderným
  (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear - CBRN) látkám.
  Str. 72
  …letoun čtvrté generace Eurofighter Typhoon, nebo transportní letoun Airbus A400M Atlas),
  …obranného výzkumu i průmyslu, Česká republika se kooperativních programů neúčastní
  ani je aktivně nevyhledává.
  11 V případě pořízení off-the-shelf se jedná o možnosti pořízení již „volně dostupného“ vojenského materiálu nebo služeb na národní úrovni v rámci otevřeného výběrové řízení, nebo výběrového řízení přeneseného.
  Zdroj 11 chybí písmeno. Dopravní letoun. Podivné je slovo napřímo.
  Str. 73
  …rozvoj-vojenskych-schopnosti-cr.html#.WSa1O-SwdaQ.
  13 Cestování letadlem, satelitní komunikace, mobilní telefony, počítače, internet má vše svůj základ v obranném výzkumu. Například technologie použité pro řadu letadel Airbus A350 XWB pocházejí z 80% z obranné výzkumu.
  Str. 74
  …establishmentu a spoléhání se na členství v NATO levných řešením zajištění národní bezpečnosti. Zdroj 13: chybně %.
  Str. 75
  Česká republika má na svém území několik významných-důležitých průmyslových klastrů v oblasti letectví, obrněných vozidel, malých a lehkých zbraní, vojenského průzkumu a radarových…
  strStr. 76
  str. 76
  …specializaci ČR s cílem učinit ji přívětivou i vůči obrannému…BRANNÝ VÝZKUM (RESEARCH & TECHNOLOGY)

  Report

Leave a comment