Artillery Survey for Autonomous Weapon Systems and Basic Requirements on Survey Units

Abstract:

The article is focused on operations of autonomous artillery weapon systems and possible requirements on survey units and their equipment. In the light of perspective purchase of artillery weapon systems it is necessary to analyze the character of operations of these systems and determine requirements on preparation of position areas. Goal of this article is to describe the character of autonomous artillery weapon systems operations in terms of functionality of individual components of navigation unit and based on this to set the requirements on survey units equipment. As the main method authors used method of scenarios where were as a scenarios determined individual variants of navigation system functionallity. Output of this article is determination of requirements on survey units equpment used for geting information about position coordinates and directions.

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 14 January 2020 16:34 posted by Karel Kozák

  Str. 63 Dělostřelecká rekognoskace pro zabezpečení činnosti autonomních zbraňových systémů a základní požadavky na rekognoskační jednotky.

  Jan Ivan, Ladislav Potužák, Jiří Šotnar

  Velmi obsáhlý článek v českém jazyce se na 19 stránkách zabývá problematikou rekognoskace u dělostřelectva. Článek je logicky uspořádán. Téma je voleno ve vhodné době, kdy se připravuje zavedení nových autonomních zbrańových systémů pro dělostřelectvo. Velký důraz je kladen na dělostřelecké rekognoskační jednotky. Vzhledem k vysoké specializaci je obsah vhodným pro příslušníky dělostřeleckých odborností, pro ostatní může přinést povrchní informace. Autoři hodnotí současný stav a vybavení palebných a rekognoskačních jednotek, jejich činnost, předkládají návrhy na využívání a zlepšování činnosti dělostřelectva.
  K terminologii
  Překlad (doslovný) je správný. Bylo by možné provést úpravu? Vzor: Rekognoskace pro zabezpečení činnosti dělostřeleckých autonomních zbrańových systémů a úloha rekognoskačních jednotek.
  Str. 65 2. odst 6. ř upravit sloh.
  Str. 66 3. odst. v odrážkách je REKO stejná pro palebné a zabezpečovací jednotky-je to správné?
  Str. 67 ne transportní.
  Podle mého názoru cíl uvedený v Abstraktu byl splněn.

  Report

Leave a comment