Factors Infuencing Quality of Preparation for Urban Area Operations

Abstract:

The article identifies specific attributes which have influenced duality of training for urban area operations. There are mentioned only the crucial ones. The author was inspired his own experience as infantry unit commander. He used his knowledge gained from military assignments. The article could be considered as topic for future discussion not only on academic but also on specialized level.

Podplukovník gšt. Ing. Pavel Zahradníček, Ph.D., MBA,  narozen v roce 1982. Absolvent VVŠ PV Vyškov (2004), Univerzity obrany (Ph.D. 2017), Kurzu generálního štábu (2022) a studijního program MBA (2023). Během své praxe v letech 2004-2018 velel na základních velitelských a štábních funkcích. Byl nasazen v pěti zahraničních operacích na taktickém a operačním stupni velení a řízení. Autor je příslušník Katedry vševojskové taktiky Univerzity obrany. Oblast jeho výzkumu je zaměřena na technologický rozvoj a jeho praktický vliv na taktiku a přípravu jednotek.

20/11/2023

Latest from Zahradníček Pavel

1 comment

 • Comment Link Friday, 06 January 2017 09:39 posted by Karel Kozák

  FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU PŘÍPRAVY PRO OPERACE V ZASTAVĚNÉ
  OBLASTI

  Vážím si snahy o řešení důležitých problémů z teorie vojenského umění a stanovení takových cílů, aby článek byl přínosem. Může se stát, že se to vždy nemusí podařit. V tomto případě autor spíše opakuje známé skutečnosti a podle mého názoru článek není vhodný pro zařazení mezi zdařilé.
  Nejprve uvedu otázku. Skutečně se jedná o operace v zastavěné oblasti? Slovo oblast lze nahradit slovem region, např. středočeský. Region obsahuje různé prostory. V prostorech jsou mnohé objekty. Za zastavěný prostor považuji jako základ města a vesnice. Cílem by mělo být připravit jednotky na činnost v objektech, štáby naučit velet (zdokonalovat) v zastavěných prostorech. Domnívám se, že by bylo vhodné do článku zařadit aspoň charakteristiku oblasti.
  V dřívějších dobách jsme také řešili činnost vojsk v zastavěných prostorech. Ve 21. století se prostředí změnilo. Novým prvkem jsou velkoměsta, jejich satelity, průmyslové zóny, dopravní infrastruktura a další. Tyto změny budou vyžadovat další způsoby přípravy štábů, výcviku vojsk. Ve velkoměstech působí organizovaný zločin. Je potřebné reagovat i v tomto směru? Budou zapojeny informační technologie?
  K terminologii lze zařadit i estetiku zpracování. V článku jsou zařazeny 2 tabulky. Podle mého názoru je zvolená forma nevyhovující. V českém časopise by měla být cizí slova spojena s jejich překladem do češtiny a měly by být uvedeny v jedné tabulce. Estetické je zarovnání názvů sloupců na střed jako v Tab. č. 2 Před odevzdáním článku je potřebná kontrola. Přehled nevhodného vyjádření, překlepů: couterconnaissance, deensive, byfire, linkup, d(D)isrupt, minomet? Ne cvičit operace, ale nacvičovat plnění úkolů. V celém dokumentu používat jednotné pojmy. Např. taktický stupeň.
  Může se stát chyba, ale v názvu článku by neměl být překlep.
  Možná by bylo vhodné prostudovat literaturu: Dr. D. Kilcullen Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla, Oxford University Press, 2013.
  Účelem komentáře není kritizovat odbornou stránku zpracovatele, ale upozornit na problémy, které se můžou vyskytnout v terminologii.

  Report

Leave a comment