Quantum Radar - Principles and Perspectives

Abstract:

This paper provides an introduction to the quantum radars that can cause a revolution in the modern warfare in the near future. The goal of the paper is to present basic principles of quantum radars without deep knowledge of quantum mechanics, where its properties and phenomena important for the quantum radar will be outlined. After the physics introduction, the three basic designs of how the quantum radar could work will be presented as well as their advantages. In more details, the main benefits of quantum radars including higher quantum radar cross section and more difficult jamming and localization will be discussed. Next, the state-of-the-art research, the important technologies for quantum radar and its other applications will be commented. Finally, the time scale of the first prototypes and the role of the quantum electronic warfare will be discussed.

Michal Křelina, Ph.D., born in 1987. He graduated in bachelor, master and Ph.D. studies in the field of Experimental Nuclear Physics at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering in Prague (FJFI CTU) in 2007-2016. Furthermore, in the years 2011-2014 he graduated from the Masaryk Institute of Advanced Studies of the Czech Technical University in Prague, in pedagogy specialization. Currently, he acts as a postdoctoral researcher at the Tecnica Università Federico Santa Maria in Valparaiso, Chile and partly at the FJFI CTU in Prague, where he focuses to the theoretical nuclear physics of high energies. In addition, he deals with  theoretical research in nuclear physics, electronic combat, quantum technologies and their military applications.

Country: Czech Republic

12/12/2017

2 comments

 • Comment Link Wednesday, 16 May 2018 15:11 posted by Michal Křelina

  Děkuji za tuto zpětnou vazbu, která je první a velice si ji cením. Ano, mým cílem bylo nastínit jak by to mohlo fungovat s minimem teorie z fyziky. Nicméně, nějaká fyzika tam musí být (něco je i značně zjednodušeno), aby bylo jasné, v čem spočívá ta změna a případné výhody. Těch pár vzorců pouze ilustruje sílu použití kvantových mechanizmů a část by mohla být i trochu povědomá lidem, kteří s radiolokátory či v oblasti elektronického boje pracují.
  Ano, terminologie není zcela perfektní, zpětně také vidím nějaké nedostatky. Jedná se o můj první článek, který kombinuje jak terminologii z kvantové mechaniky (pro některé výrazy ani nemáme český překlad) a pak ta vojenská, ve které jsem tak říkajíc zelenáč.

  Pokud jde o slovíčko "challenge", pro které jsem zvolil překlad úkol, tak ve skutečnosti lze použít obě zároveň. To, že kvantové počítače tu budou je již poměrně nezpochybnitelné a mezi jejich úkoly bude patřit pravděpodobně i výpočet kvantového radarového účinného průřezu. Zároveň to bude i výzvou, neboť, pokud se použije výpočet tzv. brutální silou, na kvantovém počítači to bude mnohem rychleji než na klasickém, ale pro jak velké a složité cíle bude moci kvantový radarový účinný průřez efektivně spočítat, to je zatím otázkou.

  Report
 • Comment Link Thursday, 18 January 2018 14:10 posted by Karel Kozák

  KVANTOVÝ RADAR – PRINCIPY A PERSPEKTIVA  Str. 99 Autoři: Křelina Michal

  Rozsáhlý, vysoce teoretický článek, doplněný matematickými vzorci z oblasti kvantové mechaniky. Předpokládám, že je určen pro odborníky technických směrů a zájemce o tuto oblast. Pro laiky má význam informativní v tom smyslu, že něco takového existuje, protože určitě jsou problémy s chápáním této teorie. Autor předkládá podrobnou charakteristiku kvantové problematiky v logické návaznosti. Uvádí charakteristiky, druhy radarů. Porovnává způsoby použití kvantových a klasických radarů, poukazuje na technologie a současné možnosti jejich využití, krátce informuje o současném stavu v USA a Číně.
  Dobře napsaný článek je potřebné zkontrolovat, aby nebyly problémy z hlediska terminologie. Používá se slovo radar, ve vojenství i v civilu slovo radiolokátor. Autor mohl podat vysvětlení.
  V článku tohoto rozsahu může dojít k nepřesnostem v používání interpunkčních znamének, někdy chybí písmeno. Mechanických nedostatků lze napočítat kolem dvaceti. Je patrný i doslovný překlad. Anglické slovo challenge se může překládat jako výzva nebo úkol, co si zvolit?

  Report

Leave a comment