The Legality of the Military Police Activities by Granting Aid as a Host Nation Support Operation

Abstract:

The paper deals with the principle of legality during putting in practice of Military police support to allied armed forces in the Host nation Support operation on the Czech Republic territory. Security of sending nation armed forces weaknesses have been identified on the base of analysis of the issue current state supplemented by the legal framework assessment. Suggestions, for expert discussion of Military police authority change, are in the last chapter.

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 12 October 2016 14:49 posted by Karel Kozák

  LEGALITA V ČINNOSTI VOJENSKÉ POLICIE PŘI POSKYTOVÁNÍ PODPORY HOSTITELSKOU ZEMÍ

  Se zájmem jsem si přečetl článek o činnosti Vojenské policie v rámci zabezpečení poskytované hostitelskou zemí (HNS). Problematika je zpracována obšírně, ale také přehledně a srozumitelně. Byl jsem překvapen rozsahem požadované legislativy, nutností řešit mnoho právních problémů souvisejících s HNS a ještě plnit odborné úkoly Vojenské policie.
  Praktickou ukázkou bylo HNS pro operaci DRAGOON RIDE, přesuny součástí ozbrojených sil USA přes území ČR. Obsahem bylo:
  . termíny a trasy přesunů, regulace,
  . přestávky, místa, prostory, čas,
  . ubytování, stravování, parkování techniky,
  . zdravotnická pomoc pro případ zranění, onemocnění,
  . technická pomoc v případě havárie, poruchy.
  U všech opatření musí být zajištěna bezpečnost a ochrana. Je patrné, že na Vojenskou policii jsou kladeny velké nároky.
  Nyní pohled na článek z terminologického hlediska. Jedná se o použití slov podpora a zabezpečení. Podle mého názoru jde o zabezpečení, neboť všechna opatření se musí připravit s předstihem. To by mohlo být uvedeno i v názvu článku.
  V tomto případě se ukazuje přednost bohaté češtiny před chudou angličtinou. Ta má jen support, ale čeština může manipulovat s podporou, pomocí a zabezpečením. Jen je vhodně použít. Nepovažuji za vhodné, aby se uvádělo, že američtí vojáci byli podporování řízkem s bramborovým salátem.
  V rámci NATO je rovněž standardizovaná terminologie. Základ představují spojenecké publikace AAP-06, obsahující definice základních pojmů a AAP-15, řešící zkratky používané v rámci NATO. V obou publikacích je HNS uváděno jako „zabezpečení poskytované hostitelskou zemí“. Překlad publikací, zajištěný odborem obranné standardizace slouží k tomu, aby všichni používali stejnou terminologii.
  V praktické činnosti se může stát, že se některý pojem přehlédne. Např. na str. 39 ve zdrojích se uvádí zabezpečení, zatímco název článku obsahuje podporu. Stejně tak není zrovna vhodné uvádět, že podpora se realizuje v rámci zabezpečení. Není to estetické.
  Zdrojová literatura (názvy STANAG=standardizační dohoda) má být v souladu s názvy uvedenými na stránkách odboru obranné standardizace.
  Cílem komentáře bylo upozornit na místo vojenské terminologie.

  Report

Leave a comment