Provisional Bridging Systems Used in the Czech Republic

Abstract:

The article deals with the provisional bridging systems that are being used in the Czech Republic area. The main and mostly deployed bridge sets owned by one of the Czech agencies are covered. Every bridging systems is described, along with the way of construction, deployment and a list of main advantages and disadvantages. An evaluation of contemporary usability of the bridging sets is conducted at the end of the article.

3 comments

 • Comment Link Thursday, 21 April 2022 19:32 posted by Tomáš Wilda

  Dobrý den .Vedle mého domu na Dobříši překlenuly kamenný most provizorně vojenským mostem. Dvojité boky a betonové panely, něco mezi TMS a MS .Po průjezdu vozidel dochází k hluku od mostu. Myslím si, že mezi mostní konstrukci a panely měla být dána guma nebo jiný tlumící materiál, aby nebyl tak velký hluk .Nemohu nikde najít, jak se tyto provizorní mosty montují. Hlavně když jsou stavěny v obytné zástavbě. Můžete mi poradit. Toto řešení zde má stát min. 2 roky .Děkuji za odpověď. Tomáš Wilda

  Report
 • Comment Link Monday, 29 January 2018 22:05 posted by Karel Matějka

  Zajímavý článek
  - požadavek na MP délky nad 60m bez mezilehlého pilíře splňovala konstrukce ŽM60 s panelovou mostovkou. Pro silniční jednosměrný provoz byla zatížitelnost jedním vozidlem cca.60tun (tank) při rozpětí až 90m. Konstrukce byla vyrobena v omezeném množství, posledních 2x66m jsem měl možnost osobně namontovat a vysunout přes řeku Berounku v oblasti ČOV Plzeň. Vývoj konstrukce začal v 80.letech min.století. Na základě této konstrukce vznikla silniční varianta - MMT100.

  Poznámka :
  - netuším, k čemu v našich podmínkách konstrukci pro rozpětí nad 60m? Rychlejší je zvolit náhradní trasu nebo zahustit údolí více pilíři (Pižmo) a montovat kratší pole. Z vojenského hlediska je jednodušší nahradit dvě kratší MP a jeden rozbitý pilíř, než odstraňovat zkroucenou konstrukci 60m dlouhou. A na Vltavu je 60m stejně krátké. Provizorní podpěry do vody (ze soupravy MMT) jsou ve skladech v omezeném množství a ženijní vojsko je stejně neumí, v řece velikosti Vltavy, používat.
  - k dnešnímu dni (29.1.2018) ještě není provizorní lávka v Praze Troji. Z dostupných konstrukcí je hlavního pole přes Vltavu (99m) bez mezibárky v řečišti téměř nerealizovatelné. Tak na co silniční provizorium podobného rozpětí ????

  zdraví vás příslušník bývalého Železničního vojska

  Report
 • Comment Link Monday, 30 January 2017 20:11 posted by Karel Kozák

  MOSTNÍ PROVIZORIA POUŽÍVANÁ NA ÚZEMÍ ČR

  Článek poskytuje všeobecný přehled a hodnotné informace o provizorních mostech a jejich používání. Mohlo by se zvýraznit, co je vhodné pro vojenské účely.
  Z hlediska terminologie se vyskytuje závažná chyba. Na str. 122 je uvedena věta: Zatížitelnost byla přepočítána i dle normy STANAG 2021. STANAG není norma, je to standardizační dohoda. Správná formulace má být: Zatížitelnost byla přepočítána i dle normy, která je uvedena ve STANAG 2021.
  Transportabilní je pěkné slovo, v češtině je slovo přepravitelný rovněž pěkné.
  Bylo by vhodné krátce uvést, co to je krákorec. Používá se od str. 123. Laik je tím slovem zaskočen.
  Stačila by malá poznámka, co to jsou zatěžovací vlaky.
  Jednotně používat slova třípolový, na ložiscích (-kách).
  U ŽM 16 porovnat text a tabulku (převislý konec nebo výsuvný nos).
  Na str. 120 překlep.
  Uvedené poznámky nesnižují odbornou kvalitu článku.

  Report

Leave a comment