Defence Development and its Possible Impact on Capabilities of Czech Armed Forces Chemical Corps

Abstract:

Successful protection against Weapons of Mass Destruction and Toxic Industrial Materials is a permanent and current challenge for the Czech Armed Forces Chemical Corps units and formations. Technical and technological improvements of the equipment and material as a result of defence development projects mostly contributed to enhancement of operational capabilities. In some cases, however, the required capability has not been changed or has been worsened. The paper deals with principal results of the study which the authors have elaborated in 2015.

1 comment

 • Comment Link Monday, 24 October 2016 18:49 posted by Karel Kozák

  OBRANNÝ VÝVOJ A JEHO MOŽNÉ DOPADY NA SCHOPNOSTI CHV AČR

  Článek poskytuje dílčí přehled o situaci u CHV v souladu se zaváděním nové techniky. Podrobně rozebírá úkoly a možnosti použití této techniky v přehledně uspořádaných tabulkách. Uváděny jsou klady a nedostatky a jejich vliv na vývoj schopností CHV AČR.
  Co se týká terminologie, ta odborná je bez problémů. Jsou tady ale vzdušné síly. Podle článku ve VR 1/2016 (Ing. J. Dúbravčík) se nemá používat letectvo, ale vzdušné síly, ne letecká přeprava, ale vzdušná přeprava (např. taktická).
  Na str. 86 jsou v tabulce uvedeny pojmy letadlo, letoun a další. Jejich definice jsou např. v leteckém předpise L-1 (Úřad pro civilní letectví, směrnice ICAO) nebo v AAP-06. Letadlo je uvedeno jako zařízení využívající síly z reakce vzduchu, letoun je motorové letadlo využívající aerodynamické síly. Jazykem „lidu z ulice“ lze laicky uvést, že vše co létá je letadlo, ostatní pojmy označují kategorie letadla. Není správné uvádět letadlo a vrtulník (ten je rovněž letadlo), ale letoun a vrtulník.
  Není vhodné používat pojem letecké prostředky. Vzor: prostředky vzdušných sil.
  Co se slovem significant? Významné množství aktivit. Velké množství aktivit. Mnoho aktivit. Co si z toho vybrat? Snad 99 % obyvatelstva překládá slovo significant jako významný. I když se to nehodí.
  V tabulce na str. 85 je uveden překlad anglického termínu CBRN Defense. V tabulce je použito vyjádření látky CBRN a v další části CBRN látky. Co je více české? Raději látky CBRN, abychom se drželi českého slohu.
  Ještě jednou terminologie. Podle mého názoru je diskutabilní termín „obranný vývoj“. V článku se uvádí zdokonalování techniky, technologií u vojenského materiálu. Měl by se dát do souladu název a obsah. Možné řešení bych viděl v názvu „Vývoj vojenské techniky, materiálu a jeho možné dopady na schopnosti CHV AČR“. Angličtina hojně používá slovo defense. To vede k problémům při doslovných překladech.
  Chemické zabezpečení by se nemělo týkat pouze vojenských operací, ale veškeré činnosti AČR?

  Report

Leave a comment