Leaderless Resistance: Development, Countering and Research of Insurgent Concept

Abstract:

The paper deals with an insurgent strategic concept “leaderless resistance”. It was elaborated by US intelligence officer Colonel Ulius Louis Amoss. It is used by various insurgent actors and it is researched within the context of insurgency and counterinsurgency and interconnected issues (extremism, terrorism etc). The author of this contribution deals with the development tendencies and with the strengths and weaknesses of this strategy (including the derived concepts as “leaderless Jihad” etc.). Its adaptation in the era of modern political and hybrid warfare is explained. Challenges for successful countering from the point of view of security architecture (intelligence and law enforcement agencies, army, non-.state actors) are discussed.

Prof. Miroslav Mareš, PhD., born in 1974. He is the guarantor of security and strategic studies at the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno. He focuses on the research of extremism and terrorism in the Central Europe. He is a member of the European Expert Network on Terrorism Issues. He has worked with the OSCE and participated in the counter-extremism and the counter-terrorism activities of the European Union. He is an author or co-author of more than two hundred publications (among other with Astrid Bötticher they wrote the book Theorien, Extremism – Konzepte, Restoring, issued in 2012, in Munich).

Country: Czech Republic

02/07/2020

1 comment

 • Comment Link Monday, 02 November 2020 18:45 posted by Karel KOZAK

  Str. 41 Leaderless Resistance: Development, Countering and Research of Insurgent Concept

  MiroslavMareš

  Velmi zajímavý článek z málo známé oblasti, která řeší problematiku tajných služeb a činnosti speciálních sil. Na 15 stránkách v anglickém jazyce je prováděn rozbor některých hlavních zásad v této oblasti. Obsah je logicky uspořádán, angličtinu můžou využít ti, co mají aspoň průměrné znalosti.
  Hlavní pozornost je zaměřena na strategickou koncepci, teorii povstaleckého hnutí, včetně těch odvozených. Dokument zpracoval plk. U. L. AMOSS (USA) a v hlavních rysech se používá do současné doby.
  Název článku je správně přeložen doslova. Může být jiná varianta překladu?
  Teorie povstaleckého hnutí, vývoj, výzkum a protipovstalecká činnost?
  Podvratná činnost: teorie, výzkum, vývoj a protipovstalecká činnost
  Dále se řeší protipandemická opatření, války 4. A 5. Generace, lone wolf teroristé, oddělení politiky od podvratné činnosti.

  K terminologii
  Str. 41 v Abstraktu je resistance odpor, v klíčových slovech odboj, uvádět stejně.
  Názvy kapitol jsou příliš rozsáhlé. Bylo by možné napsat zkrácenou versi a celý název zařadit do Doplňku?
  Str. 51 Nazionalsozialisticher…(překlep).
  Článek poskytuje hodnotné informace a bylo by vhodné se s tímto dokumentem seznámit.
  Ke kontrole použit překladač GOOGLE. Překlad byl obtížný, někdy málo srozumitelný, často se pouze nahrazují slova bez významu. Problém může být se slovy: leaderless resistance, situační povědomí, situační uvědomění, bezvodový a jiné.

  Report

Leave a comment