Operational maneuvering group – a way to victory in war between East and West

Abstract:

The aim of the article is to recall the thoughts of war strategists on how to conduct military operations during the Cold War and to present the issue of operational maneuvering groups. Their use was a new conceptual framework of offensive operations led by the highly mobile military units of the Warsaw Pact in the 1970s and 1980s. Based on the analysis and comparison of historical sources, a set of information and knowledge from the field of military art is presented here as well as a more comprehensive view on the tactical, operational and strategic context of the offensive operations on the European battlefield. Their impacts were also essential in the way of training of troops and education of military officers in the former regime.

1 comment

 • Comment Link Monday, 25 June 2018 19:18 posted by Karel Kozák

  KOMENTÁŘ
  Str. 53 Operační manévrující skupina – cesta k vítězství ve válce mezi Východem a Západem
  Autoři: Spišák Ján, Petráš Zdeněk

  Velmi pěkně napsaný článek o téměř zapomenutém způsobu bojové činnosti vojsk s názvem „Operační manévrující skupina“. Teorie OMS byla aktivně prosazovaná v praxi při mnoha cvičeních v 60 letech minulého století. V článku jsou podrobně rozebrány rysy a charakter OMS, výhody a nevýhody. Porovnává se strategie a doktríny tehdejšího Sovětského svazu a USA. Pozornost je věnována mobilnímu pojetí války, ústupu od jaderných zbraní, konvenčním operacím velkého rozsahu, modernizaci zbraní a novým technologiím.
  Za nedostačující považuji hodnocení prostorů potenciální činnosti OMS. Ve střední a západní Evropě je nahuštěná infrastruktura. Mnohé stavby můžou být obtížně překonatelné (např. dálniční křižovatka Norimberk nebo výstavba na obou stranách Rýna). Větší města se rozšiřují, zvětšuje se rozsah průmyslových zón. To není ve prospěch použití OMS.
  Podle této teorie základem OMS by měly být tanky a dělostřelectvo. Přitom mnohé státy se této výzbroje zbavovaly.
  Kladně lze hodnotit, že článek byl zpracován pečlivě, bez chyb a dalších nedostatků.
  Pouze jedna otázka. Opět se používá REB (str. 56)?

  Report

Leave a comment