Organizační struktury v oblasti logistiky (2)

Abstract:

Smyslem organizačních struktur je definovat a efektivně plánovat lidskou činnost (jednotlivců i skupin), aby byly splněny zadané cíle. V Armádě České republiky musí organizační struktury zajišťovat splnění úkolů nejen na taktické úrovni, ale musí mít přímou návaznost na vyšší organizační celky. Musí být jasně definované jak horizontálně, tak vertikálně. Tento příspěvek se věnuje rozdílům struktur logistického a bezpečení praporů a brigády. Jde o srovnání kompetencí, zodpovědnosti v oblasti materiálového managementu, zabezpečení operací ap. Cílem článku je na základě tohoto porovnání navrhnout případné alternativní řešení, možný další vývoj organizačních struktur logistiky, včetně profesionální přípravy a dalšího vzdělávání pracovníků logistiky.

2nd. Lieutenant. Martin Čech born. 1984, graduate of the University of Defence in Brno. He served in command and staff positions in the tank battalionSince 2012 he was a leader of the battalion logistics group. In time of publishing this article, he was a student of doctoral studies at the University of Defence in Brno.

Country: Czech Republic

25/052013

Leave a comment