Outplacement in the Defence Sector Environment

Abstract:

The article deals with ways to help soldiers with the integration into the labour market after leaving the military service. Its aim is to describe the current state of knowledge in conditions of the Czech defence department and methods of so called outplacement in selected European countries. Within the description of the current situation in the Czech Republic, the article focuses on the training of a professional soldier, retraining courses and other measures that are implemented. While processing the text, literature search, analysis of legislative and statistical documents and direct interviews with experts from the Ministry of Defence and other experts from foreign ministries and institutions of the defence department were applied. The article provides a summary of the pros and cons of preparation of soldier for a career in the civilian sector in the Czech Republic, and submits suggestions for improving the current situation.

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 08 March 2017 15:47 posted by Karel Kozák

  1/2017
  OUTPLACEMENT V PODMÍNKÁCH REZORTU OBRANY
  Str. 22

  Článek se zabývá problematikou péče o vojáky, kteří ukončí služební poměr. Určitá část vojenské veřejnosti asi nebude mít dostatečný přehled, co se za tímto pojmem skrývá. V článku je tato problematika solidně objasněna, s vysokou odbornou úrovní. Jsou zde rozebrány orgány a instituce, jejich povinnosti, úkoly a možnosti. Přehledně jsou uvedeny příklady ze zahraničních armád. Pozornost je věnována i situaci v AČR. Přes přijímaná opatření zde zůstává možnost, že zájemci o službu v armádě se můžou cítit ukřivděni, že musí armádu opustit. Otázkou je proč musí skončit schopní lidé, jsou pro armádu přítěží?
  Bylo by vhodné, aby se příslušníci AČR s touto problematikou seznámili, i když obsah působí negativně. Služba v armádě jako celoživotní povolání může mít kladný vliv na psychiku.
  Vojenská terminologie se obohatí o nové termíny, např. druhá kariéra, pracovní trh, pracovní příležitost, rekvalifikace a jiné.
  Po zpracování článku by měla následovat kontrola. Při podrobnějším rozboru lze nalézt nepřesnosti, které se můžou vyskytnout, např. slovo rezort, kariéra psát stejně, uvádět rovněž tečku na konci věty a jiné. Počet chyb lze vyjádřit přibližně číslem 15.

  Report

Leave a comment