Realisation of Strategic Analysis from the Point of View of Strategic Documents Elaborators in the Czech Armed Forces

Abstract:

The article provides partial results of the research Strategic Analysis Methods applicable within the Defence Department of the Czech Republic. This research addresses a low level of use of strategic analysis methods in the development of strategic and conceptual documents of the department. In the years 2017 and 2018, interviews with the processors of these documents were carried out and the problems related to the use of strategic analysis methods in sector planning were analysed. In particular, the article analyses the content and utilization process of stakeholder analysis method, SWOT analysis, future scenarios, benchmarking and GAP analysis.

1 comment

 • Comment Link Friday, 24 May 2019 16:25 posted by Karel Kozák

  REALIZACE STRATEGICKÉ ANALÝZY Z POHLEDU ZPRACOVATELŮ
  Josef Procházka, Richard Stojar

  Obsáhlý článek v rozsahu 13 stran se zabývá jednou z oblastí strategického plánování a tvorby strategických a koncepčních dokumentů.
  V první části jsou podrobně rozebrány metody, tím dostává dokument vhodnou logickou posloupnost. V dalších částech pokračovali autoři v podrobné analýze výsledků výzkumu. Z odpovědí respondentů lze vyvodit závěr, že vysoce hodnotný je návrh na vytvoření zvláštního pracoviště, které se bude touto oblastí zabývat. Metody strategického plánování jsou zřejmě složité a náročné na čas a odbornou vyspělost, což zpracovatelům může vytvářet překážky v práci.
  Autoři článku by měli věnovat pozornost kontrole svého díla. Několik poznámek:
  . v článku se používají slova rezort, rezort \Mo, rezort \ministerstva obrany, rezort obrany- mělo by být uvedeno stejně,
  . SWOT analýza, GAP analýza, správný doslovný překlad, nepatří do češtiny,
  . důstojníci ve výslužbě (str. 20),
  . str. 18, zdroj 15…místní?
  . str. 20 V jedné větě je Ministerstvo obrany, v jiné větě ministerstvo obrany.
  . str. 20 K 3 2. odst. překlep.
  str. 22 K 5.2 2. řádek zdola překlep.
  str. 23, 24 vhodnější může být slovo postup, metoda než přístup, ten neřeší úkol,
  . str. 23 překlep 2. řádek zdola,
  . ne nadřazenost, je nadřízený a podřízený,
  . str. 24: odstavec začínající Z rozhovorů rovněž….(pročíst a opravit) roztřízení?
  . str. 25 tvorby scénářů ze zahraničí…? Ne metodická opora.
  .
  Tabulky: U všech je patrný doslovný překlad a tím snížení estetické úrovně. Pokud se údaje uvedou se zarovnáním na střed, bude tabulka přehlednější. Např. v tabulce č. 3 na str. 22 můžou být 2. a 3. sloupec zarovnány na střed. Hodnota údajů se nemění.
  Přes dílčí problémy a nepodstatnou terminologii autoři zpracovali dobrý článek s hodnotnými informacemi.

  Report

Leave a comment