Risk Management in the Armed Forces of the Czech Republic Development Planning Process

Abstract:

The authors offer the research outcome focusing on the assessment of risk management practices applied in the Armed Forces development planning process. Based on analytical outcomes, contemporary theory and best practices authors outline comprehensive approach to risk management within the Armed Forces development planning process. The purpose of the article is to enhance effectiveness of existing managerial process and elevate risk management from rather administrative exercise to effective management tool in the time of growing level of uncertainty.  As the most suitable instrument, the Risk Management Plan is developed including the necessary implementation measures within the Armed Forces of the Czech Republic.

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 20 October 2020 18:49 posted by Karel KOZAK

  KOM 3/2020

  Str. 3 Řízení rizik v procesu plánování rozvoje Armády České republiky

  Miroslav Chylík, Josef Procházka
  KOM 3/2020

  Str. 3 Řízení rizik v procesu plánování rozvoje Armády České republiky

  Miroslav Chylík, Josef Procházka


  Obsáhlý článek v českém jazyce uvádí na 20 stránkách problematiku řízení rizik, proces plánování rozvoje AČR, jejich určení i propojení. Přehledně upravený text je doplněn tabulkami a grafy. V úvodu je zařazena krátká charakteristika hlavních termínů. Mimo jiné jde o negativní dopady ze šíření rizik, nastavení vnitřních procesů. Uvedeny použité metody při analýze výzkumných úkolů. Článek je vysoce teoretický, pro běžného uživatele vhodný pouze jako informativní dokument 5?)
  Hlavní úsilí je věnováno prosazení a využívání této teorie v prostředí AČR.
  Terminologie. Ve více případech je používáno slovo přístup, zřejmě překlad (např. str. 4), překlep (str. 5. Může být jiné řešení?


  Obsáhlý článek v českém jazyce uvádí na 20 stránkách problematiku řízení rizik, proces plánování rozvoje AČR, jejich určení i propojení. Přehledně upravený text je doplněn tabulkami a grafy. V úvodu je zařazena krátká charakteristika hlavních termínů. Mimo jiné jde o negativní dopady ze šíření rizik, nastavení vnitřních procesů. Uvedeny použité metody při analýze výzkumných úkolů. Článek je vysoce teoretický, pro běžného uživatele vhodný pouze jako informativní dokument 5?)
  Hlavní úsilí je věnováno prosazení a využívání této teorie v prostředí AČR.
  Terminologie. Ve více případech je používáno slovo přístup, zřejmě překlad (např. str. 4), překlep (str. 5. Může být jiné řešení?

  Report

Leave a comment