Scenarios, Development, Internal Structure Scenarios and Security Threats

Abstract:

The article deals with the topic of scenarios in relation to their significance, internal structure development and the way of elaborating scenarios following links to security threats and mission types. Article describes possible way of structuring set of scenarios reflecting security threats stated in The Security strategy of the Czech Republic and corresponding mission types. Main methodology exploited during the work with the topic of scenarios was document analysis, which resulted in finding, that scenarios don’t enjoy appropriate attention in the defence resort of the Czech Republic, scenarios are not elaborated and thus not exploited. The article deals in the conclusion with propositions aiming at elaborating scenarios with purposefull internal structure, elaborating security threats and reflecting mission types.

Josef Melichar, PhD, born 1962. A graduate of the Military Academy Brno (1980–1985). He is also a graduate of Logistic Executive Development Course (LEDC) - Fort Lee (USA) and several courses related to Operations planning, Psychological Operations, Information Operations and CIMIC in Oberammergau (Germany). He worked in commanding, management and staff positions. He has participated in military operations in Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, the Republic of Chad and the Central African Republic, and Iraq. He worked as a national representative at AFNORTH (Brunssum, the Netherlands) from 2002 to 2005 and from 2009 to 2012 as a specialist for psychological operations and operations assessment at JFC Brunssum. He currently works at the CSMSS – Defence University as a researcher focusing on wargaming, prognostics and risk management.

Country: Czech Republic

26/02/2024

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 16 January 2018 13:24 posted by Karel Kozák

  SCÉNÁŘE – TVORBA, VNITŘNÍ STRUKTURA
  SCÉNÁŘE A BEZPEČNOSTNÍ HROZBY
  Str. 18 Autoři: Melichar Josef

  V obsáhlém článku je podrobně rozpracována teorie a význam scénářů. Kladem je zařazení příkladů a směry jejich využívání, zejména z hlediska bezpečnostních hrozeb.


  Zvláštní pozornost si zaslouží pojednání o pojmu kontrafaktuál, o jeho vnitřní struktuře a použití. Podrobně hodnotí současný stav v používání scénářů i negativní hodnocení v jejich využívání. Pro orientaci jsou vhodně zařazeny zákony.
  Svoje místo má také terminologie a čeština. Při práci s terminologií stále beru v úvahu jednu myšlenku: „Stane se, že i několik párů očí chybu nebo překlep přehlédne“. Cílem není terminologická kontrola, ale pouhé náhodné zjištění stavu. Výsledkem je upozornění.
  Identifikace pole a klíčových faktorů nejsou v souladu.
  Mezi terminologické problémy lze zařadit používání interpunkčních znamének, velkých písmen na začátku slova, mezer v odrážkách (zejména str. 23, 24) podle pravidel českého pravopisu? Bylo by vhodné uvést příklad klíčových faktorů. Překlady pojmů lze provádět variantně, podle významu a souvislostí textu. Pomáhat IZS nebo jej podporovat, operace nebo činnost, druhy nebo typy operací? Správný název je Afghánistán.
  Podle mého názoru i přes tyto poznatky článek splnil stanovené cíle.

  Report

Leave a comment