A Word from the Chairman of the Editorial Board

Abstract:

 

Jan Spisak, PhD. (Col ret.), born 1958. He graduated from the Land Forces Military College
in Vyškov (1983), Brigade Command Course (2001) and General Staff Course in Brno (2007). Between 1995-2016 he worked in command, staff and teaching positions at the Land forces up to division level, Directorate of Training and Doctrine and the University of Defense. Currently he works as a head of Department of Military Strategic Studies at the Centre for Security and Military-Strategic Studies. He deals with the issues of military art, scenarios of the use of forces and development of military concepts. He is the author and co-author of several monographs and a number of professional articles in domestic and foreign magazines.

 

Country: Czech Republic

17/10/2022

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 07 April 2020 12:59 posted by Karel Kozák

  Str. 3 Slovo předsedy redakční rady
  Spišák Ján

  Krátký článek v českém jazyce obsahuje vyhodnocení práce přispívatelů, vědeckých pracovníků a ostatních, kteří se na tvorbě časopisu podílejí, nastínil záměry do budoucna, zdůraznil angažovanost článků v oblasti bezpečnosti a obrany. Dále upozornil na místo a úlohu časopisu v historii i současnosti AČR. Mimo jiné uvedl, že AČR v rámci povinností v NATO, EU působí v různých oblastech světa, za různých podmínek. K tomu by měla být zaměřena i vědecká práce.
  Připomínky, názorové rozdíly. Časopisy vydané v tomto roce by měly mít nějaké označení vzhledem k výročí. Zvlášť mimořádné číslo, zvlášť ostatní vydání. Výběr a řazení článků nepovažuji za vhodné, mělo by více brát v úvahu výročí založení časopisu. Vzor
  Úvodní slovo předsedy RR.
  Použití čs armády k obraně ČSR.
  Americké vojenské doktríny nové generace.
  Válčení a jeho podoby.
  Vzpomínka na p. L. Dobrovského.
  Vzhledem k tomu, že se jedná o první číslo v roce 2020, mohly se řešit i jiné otázky. Místo pro článek by mohlo být označeno Organizační pokyny.
  Grafická úprava. Titulní stránka obalu by mohla mít grafické označení, že rok 2020 je výročím. Stejnou úpravu by mohla mít ostatní vydání v tomto roce. Pokud bude mimořádné číslo, mělo by mít odlišnou úpravu.
  Zařazení samostatného článku o T. G. Masarykovi sem nepatří. To není článek jen o armádě, ale více se týká textových dokumentů.
  Článek má pracovní charakter, je napsán srozumitelně, přehledně upraven. Je to vhodný dokument pro práci redakční rady.

  Report

Leave a comment