Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky

Abstract:

Ochrana, F. (ed.) a kol.: Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Fakulta sociálních věd UK. Praha: Matfyzpress, 2010, s.

Leave a comment