Vojenské aspekty války na Ukrajině

Abstract:

Válka na Ukrajině se stala celosvětovou záležitostí, jež je podrobně sledována a hodnocena vojenskými experty i médii již od svého počátku. Cílem tohoto článku je poukázat na některé specifické aspekty průběhu konfliktu na Ukrajině v jeho úvodních fázích. V úvodu článku se autor zabývá překvapivým vývojem tzv. „speciální vojenské operace“ vedoucím ke změně původních plánů Ruska. V dalších částech diskutuje způsob použití sil válčících stran v jednotlivých doménách, věnuje se aplikaci principů válčení a pojednává o možných příčinách operačních neúspěchů ruských vojenských sil. V článku jsou použita data především z otevřených zdrojů. Při jeho sestavování byla využita analýza, komparace, dedukce a syntéza. Celkovým záměrem autora je nabídnout čtenářům jeden z možných pohledů na probíhající konflikt a motivovat je k přemýšlení o podstatě a charakteru války.

Jan Spisak, PhD. (Col ret.), born 1958. He graduated from the Land Forces Military College
in Vyškov (1983), Brigade Command Course (2001) and General Staff Course in Brno (2007). Between 1995-2016 he worked in command, staff and teaching positions at the Land forces up to division level, Directorate of Training and Doctrine and the University of Defense. Currently he works as a head of Department of Military Strategic Studies at the Centre for Security and Military-Strategic Studies. He deals with the issues of military art, scenarios of the use of forces and development of military concepts. He is the author and co-author of several monographs and a number of professional articles in domestic and foreign magazines.

 

Country: Czech Republic

17/10/2022

Leave a comment