Some Military Consequences of the United Kingdom's Exit from the European Union

Abstract:

The article deals with some military consequences of the departure of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union (Brexit). To assess the potential impacts on defence and security of EU, a structured approach involving several methods was used in the analysis, which combines a search of professional publications, factors sensitivity analysis and testing of hypotheses. Based on the analysis, it was evaluated that the departure of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the structures of the European Union will take place without significant impact in the military field and does not pose an immediate threat to the security and defence of EU member states. Nevertheless, in connection with Brexit, there is still a certain risk of negative impacts in this area.

1 comment

 • Comment Link Monday, 18 October 2021 14:59 posted by Karel Kozák

  VR 3/2021
  Str. 3 Některé vojenské konsekvence odchodu Velké Británie z Evropské unie
  Antonín Novotný, František Racek
  Obsáhlý článek v českém jazyce, (doplněný grafy a tabulkami) pojednává na 24 stránkách o bezpečnosti a obraně Evropské unie s důrazem na vojenské záležitosti. S využitím vědeckých metod je rozebírána politická a ekonomická situace po Brexitu. Pomocí matematických operací jsou identifikovány klíčové faktory a vytvořeny hypotézy vývoje. Naopak může dojít k nesprávnému pochopení analýz a hypotéz. Tato část je náročná pro posouzení. Zařazeny jsou instituce EU a přehled dokumentů Brexitu. Je vhodný pro seznámení laické i odborné veřejnosti. Terminologie.
  Tab. č 1. Čárky zaměnit tečkami nebo vyloučit.
  Str. 5 Mezera u závorky. Str. 7 Bod 1 tečka na konci str. 15 Blízký východ str. 25 4. řádek zdola …zatím poslední… Str. 17 .přítomnost zemí v EU. .Je to dobrá čeština?
  . Velmi pěkně napsaný článek, důsledky Brexitu jsou uspořádány. Přes kvalitní zpracování je příliš rozsáhlý.

  Report

Leave a comment