Vyhodnocení provozu a oprav techniky Armády České republiky (2)

Abstract:

V článku jsou posouzeny současné tradiční přístupy k hodnocení provozu pozemní vojenské techniky se zaměřením na úlohu a možnosti vedoucích pracovníků v oblasti hodnocení provozu. Autor navrhuje zavedení elektronické Knihy jízd pro sledování a vyhodnocování provozních dat pozemní vojenské techniky, pomocí modulu generálního paketu rádiových služeb, ke zlepšení efektivity systému provozu, oprav a úspor.

Maj. Ing. Jiří Kudláček, born in 1977. He studied the Military Academy in Brno. After graduation he worked at the Engineer Training Brigade. He passed through various posts in logistics. At present, he is the Operations and Maintenance Department chief in the Support HQ in Stara Boleslav.

Country: Czech Republic

04/02/2014

Leave a comment