Evaluation of Possible Approaches to Meteorological Techniques of Artillery Manual Gunnery after the Adoption of Automated Fire Control System

Abstract:

The article deals with the artillery manual gunnery in accordance with the modernization of the czech artillery. The article describes the results of research aimed at innovating manual (alternative) methods of determining the firing data so that they are applicable on the contemporary battlefield and are compatible with the nature of the data used by artillery within the NATO. The issue of the article is aimed primarily at determining the firing data by the use of meteorological techniques, while presenting the outputs of a comparative analysis of procedures used in the czech artillery with the procedures applied by the US army. The main contribution of the article is a critical evaluation of the approaches of both armies and a proposal for innovation of existing procedures so that the most beneficial requirements are applied and negatives are eliminated.

1 comment

 • Comment Link Monday, 18 October 2021 15:03 posted by Karel Kozák

  VR 3/2021
  Str. 75 Zhodnocení možných přístupů k manuálnímu určování prvků pro střelbu úplnou přípravou po zavedení automatizovaného systému řízení palby dělostřelectva
  Jan Ivan, Michal Šustr, Martin Blaha, Tomáš Havlík
  Obsáhlý článek v českém jazyce, doplněný tabulkami, na 16 stránkách rozebírá způsoby určování prvků pro střelbu. Je určen zejména pro specialisty dělostřeleckých odborností se zaměřením na manuální určování prvků. Hodnotí význam této činnosti, porovnává současnou situaci a způsoby řešení u dělostřelectva AČR a USA. Článek je logicky uspořádán, přehledně zpracován.
  Terminologie.
  . Podle mého názoru pojem dělostřelecký velitel není přijatelný. Mělo by se vycházet z toho, že velitel něčemu velí a ne hodnotit jaký je.
  . approach- správný překlad přístup. Jiná možnost je metoda, způsob řešení. Název článku by se mohl upravit: Zhodnocení možných způsobů manuálního… ?
  Co to je manévrové dělostřelectvo? str. 91
  Článek obsahuje hodnotné informace.

  Report

Leave a comment