Authors: , ,
Článek řeší přípravu aktivní zálohy AČR, detailně teritoriální síly. Porovnává je s ekvivalentem záloh polské armády, konkrétně vojsky teritoriální obrany. Komparace výstavby a přípravy těchto sil poukazuje na nutnost řešení nebo minimálně aktualizaci systému povolávání záloh AČR a jejich výcviku, vyzbrojení a vystrojení.

Additional Info

  • volume 2023
  • issue 3
  • state Recenzované / Reviewed
  • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Force Development