Thursday, 26 May 2011 12:00

Soukromé vojenské společnosti

Authors:
V současné době soukromé vojenské společnosti a soukromé bezpečnostní agentury představují důležitý prvek bezpečnostního sektoru. Proto cílem tohoto článku je informovat širší vojensko-odbornou veřejnost o otázkách a problémech, které byly vyvolány vznikem těchto společností a agentur a představit různé typy a rozsah služeb, činností – aktivit a vojenských operací poskytovaných soukromým vojenským a bezpečnostním sektorem a uvést jejich charakteristické rysy.

Additional Info

  • volume 2011
  • issue 2
  • state Nerecenzované / Nonreviewed
  • article type Přehledový / Peer-reviewed