Authors:
Analýzy datových souborů užitím metod exploratorní, zejména induktivní statistiky je v dnešní době nedílnou součástí řady oblastí lidské činnosti. Článek se věnuje problematice statistického zpracování dat pomocí nástroje STAT1, který pracuje pod Microsoft Office Excel. Je podáno vysvětlení, uveden zdroj a provedeno srovnání zmíněné aplikace s alternativními softwarovými produkty. Součástí příspěvku je ukázka praktického použití STAT1 při řešení reálných úloh.

Additional Info

 • volume 2013
 • issue 3
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Support and Assistance
Authors:
Analýzy datových souborů užitím metod exploratorní, zejména induktivní statistiky je v dnešní době nedílnou součástí řady oblastí lidské činnosti. Článek se věnuje problematice statistického zpracování dat pomocí nástroje STAT1, který pracuje pod Microsoft Office Excel. Je podáno vysvětlení, uveden zdroj a provedeno srovnání zmíněné aplikace s alternativními softwarovými produkty. Součástí příspěvku je ukázka praktického použití STAT1 při řešení reálných úloh.

Additional Info

 • volume 2013
 • issue 3
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Support and Assistance
Authors:
The paper deals with the Czech artillery application equipment for enabling more efficient execution of classical ways of some measures in case of malfunction of the field artillery automated fire control system. The first part of the paper includes an analysis of Czech artillery current software and the introduction of two developed software. This two developed software are under finishing works and they should partly eliminate the poor Czech artillery software equipment. On the basis of the synthesis of author’s experiences followed from the development of two new programs PVNPG-14 and ArtyCalc there are defined key principles in the paper, that should be applied in the future development of new software for the Czech artillery.

Additional Info

 • volume 2017
 • issue 2
 • state Nerecenzované / Nonreviewed
 • article type Ostatní / Other
Published in Support and Assistance
Authors:
The paper deals with the Czech artillery application equipment for enabling more efficient execution of classical ways of some measures in case of malfunction of the field artillery automated fire control system. The first part of the paper includes an analysis of Czech artillery current software and the introduction of two developed software. This two developed software are under finishing works and they should partly eliminate the poor Czech artillery software equipment. On the basis of the synthesis of author’s experiences followed from the development of two new programs PVNPG-14 and ArtyCalc there are defined key principles in the paper, that should be applied in the future development of new software for the Czech artillery.

Additional Info

 • volume 2017
 • issue 2
 • state Nerecenzované / Nonreviewed
 • article type Ostatní / Other
Published in Support and Assistance
Authors: , , ,
The paper deals with the Czech artillery application equipment for enabling more efficient execution of classical ways of some measures in case of malfunction of the field artillery automated fire control system. The first part of the paper includes an analysis of Czech artillery current software and the introduction of two developed software. This two developed software are under finishing works and they should partly eliminate the poor Czech artillery software equipment. On the basis of the synthesis of author’s experiences followed from the development of two new programs PVNPG-14 and ArtyCalc there are defined key principles in the paper, that should be applied in the future development of new software for the Czech artillery.

Additional Info

 • volume 2017
 • issue 2
 • state Nerecenzované / Nonreviewed
 • article type Ostatní / Other
Published in Support and Assistance
Authors: , ,
Data analyses using methods of exploratory and inductive statistics nowadays form an integral part of many areas of human activities. The paper is focused on the statistical processing of data using a new application STAT1 that works under Microsoft Office Excel. The explanation is given, the source is stated, and the comparison with alternative application software tools is mentioned. Moreover, the examples of practical utilization of STAT1 in the military area are presented.

Additional Info

 • volume 2013
 • issue 3
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Support and Assistance