Redakční rada

Nabídka akcí

Evropa a radikální islám aneb islamizace Evropy

Cílem předkládané práce je zmapování současné bezpečnostní situace v Evropě z pohledu problematiky radikálního islámu, který ve značné míře ovlivňuje rozhodovací vnitropolitické a zahraničněpolitické procesy nejenom v evropském regionu. Objasnění historických kořenů a vazeb na islámský blízkovýchodní terorismus by mělo přispět k lepší orientaci v netransparentních politických procesech, které ve svém důsledku mohou přispívat k radikalizačním tendencím a negativním postojům muslimských komunit v západním světě. Koncepce článku uplatňuje mezioborový přístup s vědomím naléhavosti zabývat se věcmi v jejich komplexitě a souvislostech, v rozsahu pro domácího čtenáře dosud nezpracovaném.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Pavel Krčílek, nar. 1976, student posledního ročníku bakalářského programu Policejní akademie České republiky, obor krizový management. Od minulého roku také studentem bakalářského programu Masarykovy univerzity v Brně, oborů mezinárodní vztahy a evropská studia. Zajímá se o region západní Evropy, zejména Nizozemí, se zaměřením na problematiku radikalizace, terorismu a radikálního islámu. Spolupracuje se Střediskem bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES FSV UK) Praha a odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR.

10/07/2008

Zanechat komentář