Redakční rada

Nabídka akcí

Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO (3)

Článek se zaměřuje na současné využívání logistických informařních systémů NATO v procesu obranného plánování a plánování operací NATO v oblasti logistiky. Informační podpora je poskytována prostřednictvím logistických informačních systémů NATO LOGFAS (Logistics Functional Area Services, které prostřednictvím jednotlivých softwarových nástrojů vytvářejí potřebné informační prostředí. Z důvodu zlepšení logistické informační podpory NATO paralelně připravuje modernizaci stávajícího informačního prostředí a vytváří projekty LOG FS, které by v budoucnu měly nahradit současné informační systémy, optimalizovat informační podporu, přinést nové funkce a umožnit koordinaci logistických operací v rámci integrované sítě velení a řízení NATO. doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc., Mgr. Roman Dufek, doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATOInformation Support of Logistics Planning in NATO Pecina, Miroslav, Dufek, Roman, Cempírek, Miroslav, Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č.4, s. 95–105, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line). Dostupné z: www.vojenskerozhledy.cz Celý článek →

Mgr. Roman Dufek (plk. v zál), narozen 1968. Prošel různými štábními i řídícími funkcemi. Podílel se na realizaci řady projektů v AČR i v NATO. Působil mimo jiné jako ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, a také v mezinárodním štábu NATO v Bruselu. V současné době pracuje v MLCC (Multinatinal Logistic Coordination Centre) v Praze, kde má na starost standardizaci a interoperabilitu, vzdělávání a výcvik a rozvoj spolupráce s NATO a s partnerskými státy v oblasti logistiky.

01/12/2015

Zanechat komentář