Redakční rada

Nabídka akcí

Finanční plán údržby nemovitosti (2)

V současné době v Armádě ČR neexistují pravidla stanovení výše finančních prostředků na údržbu objektů. Údržba probíhá nepravidelně a velmi často neřeší udržení funkčnosti základních stavebních prvků objektu (střecha, statika, okna, kanalizace, elektroinstalace). Každý stavební objekt, který je užíván, se musí udržovat v dobrém technickém stavu. Jedině v takových objektech může uživatel dobře plnit úkoly zabezpečení obrany ČR. Na základě těchto skutečností byl stanoven cíl navrhnout jednoduchou metodu vytvoření dlouhodobého finančního plánu údržby nemovitostí v areálech Armády ČR. Stěžejní částí vedoucí ke splnění cíle bylo vytvoření experimentálního finančního plánu údržby vybraných objektů.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ing. Martin Školoud, pplk. Ing. Eva Zezulová, Ph.D.

Finanční plán údržby nemovitosti

Financial Planning of Maintenance of Buildings


Celý článek →

Ing. Martin Školoud, narozen 1976, absolvoval Vojenskou akademii v Brně, obor vojenské pozemní stavby. Od roku 1998 do roku 2013 pracoval na Vojenské ubytovací a stavební správě MO v Brně. Zde se zabýval údržbou a výstavou nemovité infrastruktury MO. Od roku 2013 působí v managementu středně velké soukromé projekční společnosti. Od roku 2010 je studentem doktorského studia na FVT UO v Brně. Zabývá se finančním plánem údržby nemovitosti a odhadem cen za uvažované stavební práce.

16/02/2016

Zanechat komentář