Redakční rada

Nabídka akcí

Návrh úpravy rozsahu výstrojních náležitostí

Článek představuje možnou úpravu rozsahu výstrojních náležitostí poskytovaných vojákům z povolání na doplnění výstroje. Navrhuje takovou změnu výstrojních náležitostí, při které je vojákům z povolání upraven rozsah poskytovaných výstrojních náležitostí podle jejich zařazení a převažujícího druhu používaného stejnokroje. I když autoři článku kalkulují pouze se zjednodušeným modelem, výsledný návrh úpravy výstrojních náležitostí představuje vhodné řešení úpravy platné legislativy.

Další informace

  • ročník: 2014
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

Úvod

V současné době lze vypozorovat jistou nespokojenost vojáků z povolání v oblasti výstrojního zabezpečení. Zejména oblast naturálního odívání je podrobována kritice, například nemožnost uplatnění výstrojních náležitostí, které jsou vojákům z povolání ve formě výstrojních bodů. Na jedné straně je převis poptávky, tvořený výstrojními body v držení vojáků z povolání, a na straně druhé limity pro pořizování výstrojní součástek a sortiment, který je v současné době k dispozici. Odpověď na otázku, proč je v držení vojáků z povolání velké množství neuplatitelných výstrojních bodů, by mohla napomoci zlepšení celého systému naturálního odívání vojáků.

1. Současná úprava výstrojních náležitostí

Ministerstvo obrany poskytuje vojákům z povolání výstrojní náležitosti dle ustanovení § 91 zákona č. 211/199 Sb., o vojácích z povolání, v platném znění (dále jen zákon). Pojem výstrojní náležitosti zahrnuje vojenskou výstroj a služby, které se bezplatně poskytují k zabezpečení povinnosti vojáka v době výkonu služby nosit vojenský stejnokroj. [1]

Výstrojní náležitosti se vojákům z povolání poskytují v rozsahu uvedeném ve vyhlášce Ministerstva obrany č. 266/1999 sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí, a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání (dále jen vyhláška). [2] Vojenská výstroj se vojákovi při nástupu do služebního poměru poskytuje výdejem do vlastnictví formou základní výbavy. Základní výbavu tvoří oděv, prádlo, obuv a jiná výbava vojáka nutná k výkonu služby, k zabezpečení výcviku a plnění jeho úkolů.

Pro zajištění trvalé funkčnosti vojenské výstroje a její pravidelnou obměnu ukládá vyhláška (odstavec 3) povinnost poskytovat vojákům z povolání výstrojní náležitosti k doplnění vojenské výstroje takto: „k pořízení a obnovení vojenské výstroje určené do vlastnictví se vojákovi vydávají zpravidla poukázky na vydání vojenské výstroje." [2]

Poukázky k pořízení a obnovení vojenské výstroje jsou vojákům z povolání poskytovány jako měsíční výstrojní náležitost, dle ustanovení normativního výnosu Ministerstva obrany č. 39 (dále jen NV MO 39). [3]

Hodnota součástek vojenské výstroje se udává ve výstrojních bodech a je odvozena od pořizovacích nákladů, nemusí však vyjadřovat přesný přepočet peněžní hodnoty. Výstrojní bod je měrnou jednotkou pro stanovení výše výstrojní náležitosti a slouží k oceňování výstrojních součástek a k jejich uhrazení při odběru. Jeden výstrojní bod se hodnotí v penězích částkou 1 Kč. [3] Hodnota měsíční výstrojní náležitosti ve výstrojních bodech vydávaných vojákům z povolání je uvedena v tabulce 1. Výstrojní body se vojákům z povolání poskytují jednorázově za kalendářní rok společně s platem v den jeho výplaty za leden každého roku.

Na základě ustanovení normativního výnosu Ministerstva obrany č. 40, výstrojní předpis (dále jen NV MO 40), [4] jsou vojáci z povolání povinni mít po celou dobu služby součástky v rozsahu základní výbavy v bezvadném stavu z hlediska funkčnosti i vzhledu.

2. Metodologie

Pro potřebu analýzy navrhovaného řešení a následné komparace se stavem současným autoři stanovili zjednodušený model, který kalkuluje pouze s kategorií voják z povolání. Při kalkulaci byl počet vojáků z povolání zvolen na 20 000 osob.

Tabulka 1 představuje současnou výši měsíční výstrojní náležitosti ve výstrojních bodech poskytovaných jednotlivým vystrojovaným skupinám.

Tab. 1: Měsíční výstrojní náležitosti

 

vystrojovaná skupina

hodnota měsíční výstrojní náležitosti ve výstrojních bodech

generálové

1 080

generálové, kteří vykonávají službu u Vojenské kanceláře prezidenta republiky

1 380

vojáci z povolání

995

vojákyně z povolání

975

vojáci z povolání, kteří vykonávají službu u Vojenské kanceláře prezidenta republiky

1 315

vojákyně z povolání, které vykonávají službu u Vojenské kanceláře prezidenta republiky

1 230

vojáci z povolání, kteří vykonávají službu u Hradní stráže

1 100

vojákyně z povolání, které vykonávají službu u Hradní stráže

1 170

Zdroj: [3]

Výše měsíční výstrojní náležitosti pro vystrojovanou skupinu voják z povolání je v současné době 995, což činí roční náležitosti 10 700 výstrojních bodů.

Tab. 2 představuje současný rozsah základní výbavy vojáka z povolání dle základní výstrojní normy 1-1 uvedené v NV MO 40. Jedná se o součástky, které jsou vojáky poskytnuty jednorázově do vlastnictví při povolání do služebního poměru. K zajištění údržby a obnovy uvedených výstrojních součástek jsou vojákovi poskytovány výstrojní náležitosti formou výdeje výstrojních bodů.

Tab. 2: Základní výstrojní norma 1-1

název

měrná jednotka

směrná doba životnosti

název

měrná jednotka

směrná doba životnosti

baret

kus

24

bílá košile s nárameníky

kus

60

bílá šála

kus

48

blůza 95

kus

24

blůza 97

kus

36

blůza pracovního obleku

kus

36

čepice 97 lodička

kus

36

čepice pracovního obleku

kus

36

černé polobotky

pár

24

černé zimní kožené rukavice

pár

36

dlouhé teplákové kalhoty

kus

24

kabát 95

kus

96

kalhoty 95

kus

24

kalhoty pracovního obleku

kus

36

khaki nátělník

kus

6

košile 2000 se zeleným potiskem

kus

36

košile 97 s dlouhými rukávy

kus

12

košile 97 s krátkými rukávy

kus

12

krátké teplákové kalhoty

kus

48

kukla – khaki čepice

kus

36

lehké spodky TERMO 2000

kus

12

lehký nátělník TERMO 2000

kus

12

letní blůza 95 se zeleným potiskem

kus

24

letní čepice 95 se zeleným potiskem

kus

24

letní kalhoty 95 se zeleným potiskem

kus

12

letní nátělník s krátkými rukávy

kus

6

letní nátělník s krátkými rukávy

kus

6

malé nárameníky 97

pár

60

plášť 97 vycházkový

kus

84

pletené rukavice

pár

12

polní boty

pár

36

polní láhev

soupr.

84

ponožky 2000

pár

12

ponožky 97

pár

6

popruhový opasek 95

kus

60

pracovní rukavice

pár

12

pytel na prádlo

kus

60

řemen 95

kus

36

řemen 97 do kalhot

kus

36

služební čepice 97

kus

48

služební kalhoty 97

kus

24

sportovní obuv

pár

24

sportovní ponožky

pár

12

sportovní tričko s krátkými rukávy

kus

12

stélky do polních bot

pár

12

stříbřitá jmenovka

kus

48

stříbřitá spona k vázance

kus

48

svetr 95

kus

36

svetr 97

kus

60

tepláková bunda

kus

24

vak na výstroj

kus

36

vložka do pláště 97 vycházkového

kus

84

vycházková šňůra

kus

96

vázanka 97

kus

12

vycházková vázanka 97

kus

60

vycházková vázanka 97

kus

60

zelený šátek

kus

24

zimní nátělník TERMO 2000

kus

12

zimní polní boty

pár

60

zimní ponožky 2000 TERMO

pár

12

zimní spodky TERMO 2000

kus

12

zlatový nebo stříbřitý podbradník

kus

48

Celková náležitost: 10 700

Zdroj: [4]

Celková výstrojní náležitost pro vojáka z povolání činí 10 700 výstrojních bodů (tj. 12 x 995). Budeme-li, pro zjednodušení modelu, kalkulovat s počtem 20 000 vojáků, jedná se ročně o částku 214 000 000 ve výstrojních bodech, které jsou vojákům vydány k zajištění obměny úplného rozsahu základní výbavy.

Avšak ne všichni vojáci z povolání využívají výstrojní součástky základní výbavy ve stejném rozsahu. Specifika a pravidla pro jejich stanovuje Normativní výnos Ministerstva obrany č. 12, o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (dále jen NV MO 12). [5]

NV MO 12 (příloha 1, článek 5) specifikuje používání služebního stejnokroje 97 takto: „Služební stejnokroj 97 nosí vojáci a vojákyně z povolání zejména na Ministerstvu obrany, Univerzitě obrany, vojenské střední škole, při přeložení a při plnění úkolů, jejichž povaha vyžaduje použití společenského oděvu, při jednáních v Parlamentu České republiky, na ústředních orgánech státní správy, na orgánech územní samosprávy, na územních správních úřadech a na služební cestě." [5]

Dále NV MO 12 (příloha 1, článek 6) specifikuje používání služebního stejnokroje 95 takto: „Druh služebního stejnokroje 95 nosí vojáci a vojákyně z povolání při služební činnosti v kanceláři, ke služebním pochůzkám v posádce, při nástupech útvaru, při výcviku v posádce, v dozorčí a strážní službě, při polním výcviku a pobytu ve vojenských výcvikových prostorech, při plnění úkolů v zahraničních misích a za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a na služební cestě." [5]

Je zřejmé, že v AČR existuje významná skupina vojáků z povolání, kteří k výkonu služby využívají výhradně služební stejnokroj 97 a služební stejnokroj 95 využívají při výjimečných příležitostech. Dochází tedy k významnějšímu opotřebení vycházkového stejnokroje 97, ale k opotřebení služebního stejnokroje 95 nedochází. Z druhého pohledu, taktéž existuje významná skupina vojáků z povolání, kteří k výkonu služby využívají výhradně služební stejnokroj 95 a služební stejnokroj 97 využívají při výjimečných příležitostech. Dochází tedy k významnějšímu opotřebení vycházkového stejnokroje 95, ale k opotřebení služebního stejnokroje 97 nedochází. Přesto jsou všem vojáků z povolání poskytovány výstrojní náležitosti formou výdeje výstrojních bodů poskytovány v totožném rozsahu.

Na základě odborných diskuzí a informací z veřejných zdrojů je předpoklad že stejnokroj 97 služební používá nebo bude používat jako stejnokroj hlavní 3 500 až 4 500 vojáků z povolání. V současné době však nelze s jistotou stanovit, o jaké počty vojáků z povolání, při použití obou druhů služebních stejnokrojů, se jedná. Z tohoto důvodu je v článku, pro potřeby provedení kalkulací a analýzy, použito rozdělení počtů osob podle Paretova pravidla (viz poznámka za článkem):

■ tj. 20 % osob využívá k výkonu služby služební stejnokroj 97,

■ tj. 80 % osob využívá k výkonu služby služební stejnokroj 95.

Současně existuje řada výstrojních součástek (sportovní oděv, pracovní oděv, apod.), které využívají obě skupiny vojáků z povolání v obdobném rozsahu.

3. Návrh úpravy výstrojních náležitostí

Navrhovaná úprava vychází z ustanovení NV MO 12, jenž specifikuje použití služebních stejnokrojů 97 a 95. Jsou vytvořeny dvě kategorie vojáků z povolání:

■ kategorie A – vojáci konající službu převážně ve služebním stejnokroji 95,

■ kategorie B – vojáci konající službu převážně ve služebním stejnokroji 97.

Tabulka 3 představuje navrhovaný rozsah součástek, pro které se budou poskytovat výstrojní náležitosti formou výdeje výstrojních bodů vojáků z povolání zařazených do kategorie „A".

Tab. 3: Návrh rozsahu pro kategorii „A"

název

měrná jednotka

směrná doba životnosti

název

měrná jednotka

směrná doba životnosti

baret

kus

24

blůza 95

kus

24

blůza pracovního obleku

kus

36

čepice pracovního obleku

kus

36

dlouhé teplákové kalhoty

kus

24

černé zimní kožené rukavice

pár

36

kalhoty 95

kus

24

kabát 95

kus

96

khaki nátělník

kus

6

kalhoty pracovního obleku

kus

36

krátké teplákové kalhoty

kus

48

košile 2000 se zeleným potiskem

kus

36

lehké spodky TERMO 2000

kus

12

kukla – khaki čepice

kus

36

letní blůza 95 se zeleným potiskem

kus

24

lehký nátělník TERMO 2000

kus

12

letní kalhoty 95 se zeleným potiskem

kus

12

letní čepice 95 se zeleným potiskem

kus

24

pletené rukavice

pár

letní nátělník s krátkými rukávy

kus

6

polní láhev

soupr.

84

polní boty

pár

36

popruhový opasek 95

kus

60

ponožky 2000

pár

12

pytel na prádlo

kus

60

pracovní rukavice

pár

12

sportovní obuv

pár

24

řemen 95

kus

36

sportovní tričko s krátkými rukávy

kus

12

sportovní ponožky

pár

12

tepláková bunda

kus

24

stélky do polních bot

pár

12

zelený šátek

kus

24

svetr 95

kus

36

zimní polní boty

pár

60

vak na výstroj

kus

36

zimní spodky TERMO 2000

kus

12

zimní nátělník TERMO 2000

kus

12

zimní ponožky 2000 TERMO

pár

12

Výše navrhované náležitosti: 7 440

 

Provedenou úpravou rozsahu došlo ke snížení počtu výstrojních součástek a současně došlo ke snížení výše poskytované výstrojní náležitosti na výši 7 440 výstrojních bodů. Při kalkulovaném počtu dle Paretova pravidla 80 % modelového počtu 20 tisíc, tj. 16 tisíc osob se jedná o celkovou výši 119 040 000 výstrojních bodů.

Tabulka 4 představuje navrhovaný rozsah součástek, pro které se budou poskytovat výstrojní náležitosti formou výdeje výstrojních bodů vojáků z povolání zařazených do kategorie „B".

Tab. 4: Návrh rozsahu pro kategorii „B"

název

měrná jednotka

směrná doba životnosti

název

měrná jednotka

směrná doba životnosti

baret

kus

24

bílá košile s nárameníky

kus

60

bílá šála

kus

48

blůza 97

kus

36

blůza pracovního obleku

kus

36

čepice 97 lodička

kus

36

čepice pracovního obleku

kus

36

černé polobotky

pár

24

černé zimní kožené rukavice

pár

36

dlouhé teplákové kalhoty

kus

24

kalhoty pracovního obleku

kus

36

košile 97 s dlouhými rukávy

kus

12

košile 97 s krátkými rukávy

kus

12

krátké teplákové kalhoty

kus

48

malé nárameníky 97

pár

60

plášť 97 vycházkový

kus

84

ponožky 97

pár

6

popruhový opasek 95

kus

60

pracovní rukavice

pár

12

řemen 97 do kalhot

kus

36

služební čepice 97

kus

48

služební kalhoty 97

kus

24

sportovní obuv

pár

24

sportovní ponožky

pár

12

sportovní tričko s krátkými rukávy

kus

12

stříbřitá jmenovka

kus

48

stříbřitá spona k vázance

kus

48

svetr 97

kus

60

tepláková bunda

kus

24

vak na výstroj

kus

36

vycházková šňůra

kus

96

vycházková šňůra

kus

96

vázanka 97

kus

12

vycházková vázanka 97

kus

60

zlatový nebo stříbřitý podbradník

kus

48

Výše navrhované náležitosti: 5 496

 

Provedenou úpravou rozsahu došlo ke snížení počtu výstrojních součástek a současně došlo ke snížení výše poskytované výstrojní náležitosti na výši 5 496 výstrojních bodů. Při kalkulovaném počtu dle Paretova pravidla 20% modelového počtu 20 tisíc, tj. 4 tisíce osob se jedná o celkovou výši 21 984 000 výstrojních bodů.

Stejnokrojové součástky, které využívají obě skupiny, nejsou návrhem dotčeny.

Tabulka 5 představuje výslednou kalkulaci navrhované úpravy rozsahu výstrojních náležitostí se současným stavem.

Tab. 5: Porovnání současné a navrhované varianty

Současná varianta

Navrhovaná varianta

Roční náležitost

10700

Roční náležitost kategorie „A“

7740

kalkulovaný počet vojáků

20000

kalkulovaný počet vojáků

16 000

výše výstrojních náležitostí

119 040 000

Roční náležitost kategorie „B“

5496

kalkulovaný počet vojáků

4000

výše výstrojních náležitostí

21 984 000

Celková částka (20000 osob)

214 000 000

Celková částka (20000 osob)

141 024 000

 

Porovnáním současné a navrhované úpravy uvedené v tabulce 4 dojde ke snížení poskytovaných výstrojních náležitostí v modelovém případě o 72 976 000 výstrojních bodů. Kalkulovaná úspora odpovídá hodnotě výstrojních součástek, které nebude nezbytně nutno ročně pořizovat na sklad. Snížení počtu součástek současně sníží i skladové zásoby, což bude mít za následek sekundární efekt, snížení nákladů na skladování.

Navrhovanou úpravou však v žádném případě nedojde ke snížení možností vojáků z povolání pořizovat si výstrojní součástky uvedené v rozsahu základní výstrojní normy 1-1 NV MO 40. Vojáci z povolání si však budou pořizovat součástky potřebné k výkonu jejich funkce a výrazně efektivněji, jelikož nebudou mít nadbytek výstrojních bodů.

Závěr

Zavedení navrhovaného řešení k praktickému využití nepředstavuje z pohledu aktuální právní úpravy výrazný problém. Pro aplikaci bude potřeba realizovat dvě úpravy:

První úprava – rozšíření přílohy 1 NV 40, vytvořením nové základní výstrojní normy pro doplnění výstroje 1-2, která se bude skládat ze dvou částí:

■ část A – pro vojáky kategorie A,

■ část B – pro vojáky kategorie B.

Druhá úprava – změna tabulky 1 NV 39, zrušením řádku 4 (viz tab.1) a vložení nových řádků dle tab. 6.

Tab. 6: Měsíční výstrojní náležitosti

vystrojovaná skupina

hodnota měsíční výstrojní náležitosti ve výstrojních bodech

vojáci z povolání zařazení do kategorie A

645

vojákyně z povolání zařazené do kategorie B

458

 

Přiznání příslušné výstrojní náležitosti a zařazení vojáka do příslušné kategorie zůstává v kompetenci velitelů dle současného ustanovení NV 40 (článek 1), tudíž ke změně nedochází.

Vlastní výdej výstrojních náležitostí výdejem výstrojních bodů v různém rozsahu nepředstavuje problém. Počínaje rokem 2015 se předpokládá novelizace vyhlášky, změna způsobu zabezpečení výstrojních náležitostí a zavedení elektronických účtů.

Navrhované řešení není ojedinělé a má základ ve zkušenostech jiných složek. Policie ČR využívá několik různých skupin pro poskytování výstrojních náležitostí v různém rozsahu. Podobně armáda Polské republiky využívá systém rozdílných kategorií pro poskytování výstrojních náležitostí, avšak skupin A, B a C.

Nepořizování součástek, které nejsou pro jednu nebo druhou skupinu nezbytně nutné, vytváří přetlak na straně poptávky po výstrojních součástech (např. polní oděv a polní obuv, sportovní oděv a obuv apod.), přičemž řada součástek zůstává vojáky z povolání nepovšimnuta (např. plášť 97 vycházkový apod.).

Kalkulovaná úspora převyšující částku 70 mil Kč není nezanedbatelná a otevírá k diskuzi oblast do současnosti neřešenou.

Poznámka k textu

Paretův princip nebo též Paretovo pravidlo formuloval italský ekonom Vilfredo Pareto. Podle Paretova principu pramení 80 % důsledků (např. zisk nebo počet zmetků) z 20 % příčin (např. produkty nebo celková výroba). Příklady Paretova principu lze najít v různých odvětvích lidské činnosti (např. ekonomika, kvalita výroby, životní každodennost aj.).

Zanechat komentář