Redakční rada

Nabídka akcí

Operační příprava státního území a nový systém obnovy železniční infrastruktury (2)

 Článek přináší nové pohledy na systém zajištění obnovy železniční dopravní infrastruktury v krizových situacích, který vychází z Plánu operační přípravy státního území (OPSÚ) a je realizován v souladu s Plánem technické ochrany železnice. Autoři volně navazují na informace zveřejněné ve Vojenských rozhledech č. 4/2005, které poukazovaly na problémy spojené s tvorbou Plánu technické ochrany železnice. V duchu závěrů projektu „Návrh výstavby smluvního systému údržby a obnovy krizové železniční infrastruktury s podporou informačních systémů, využitelného pro řešení krizových stavů a specifikace úlohy státu, samosprávných orgánů a soukromoprávních subjektů při jeho zajišťování“ hodnotí současný stav této oblasti ve vztahu k rezortu obrany. Hlavními cíli článku je podat čtenářům základní informaci o zásadních změnách v systému zabezpečení obnovy železniční infrastruktury a posoudit jejich kompatibilitu ve vazbě na změny bezpečnostního prostředí a doporučení zveřejněná v Bílé knize o obraně.

Další informace

  • ročník: 2011
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

Ing. Jan Englich, doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D., Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Pavel Viskup

Operační příprava státního území a nový systém obnovy železniční infrastruktury

The Operational Preparation of State Territory and a New System of Railroad Structure Reconstruction

 


Celý článek →Celý článek →

Ing. Jan Strbačka, CSc., (plk. v.z.), nar. 1952, VVŠ PV ve Vyškově, odborný asistent na katedře všeobecné taktiky ve VA v Brně, vedoucí starší důstojník na oddělení územní obrany, operační správy 2. armádního sboru v Olomouci, odborný asistent pro výuku operačního umění a strategie na katedře řízení obrany státu FVŠ VA v Brně. 2001-2003 zastával funkci náčelníka oddělení operační přípravy státního území odboru perspektivního plánování sekce perspektivního plánování (dnes sekce plánování sil) GŠ AČR. 2006-2009 bezpečnostní manažer na MO, sekce ekonomická. V současné době externí učitel-metodik v autoškole při oddělení vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Brna, a.s.

21/11/2011

Zanechat komentář