Redakční rada

Nabídka akcí

Operační příprava státního území a železniční doprava ve vojenských krizových situacích (3)

Článek se opírá o změny v legislativě a na základě analýzy vývoje v oblasti zajištění železniční dopravy v období po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu upozorňuje na prohlubující se rozpory mezi dokumentací operační přípravy státního území a skutečnými možnostmi. Dlouhodobé, postupné a na sebe nenavazující dílčí zásahy do této oblasti snižují reálné možnosti celého systému. Vrcholem je zrušení mobilizační dodávky na technickou ochranu a obnovu určené železniční sítě, bez přijetí jakýchkoliv opatření. Článek v závěru nabízí možná řešení takto vzniklé situace.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ing. Bc. Miroslav Beneš, Ing. Jan Englich, doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D., Ing. Pavel Viskup, Ph.D.

Operační příprava státního území a železniční doprava ve vojenských krizových situacích

Operational Readiness of National Territory and the Railway Transport in the Military Emergencies


Celý článek →

Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. ,narozen 1973. Je docentem v oboru Vojenská doprava a vojenské stavby. Přednáší problematiku krizového řízení a krizového managementu z pohledu státu a dopravy na ČVUT v Praze a Univerzitě Pardubice. Působil nebo působí na dalších i vojenských univerzitách. Je autorem více než stovky textů v časopisech, na mezinárodních konferencích a monografií převážně z oblasti krizového řízení a dopravy. Je také úspěšným řešitelem a spoluřešitelem desítek výzkumných úloh. Z jeho bohaté publikační činnosti na tomto místě stojí za zmínku monografie Dějiny Československého železničního vojska a Nový systém obnovy železniční infrastruktury za krizových stavů.

20/05/2016

Zanechat komentář