Redakční rada

Nabídka akcí

Operační příprava státního území a železniční doprava ve vojenských krizových situacích (4)

Článek se opírá o změny v legislativě a na základě analýzy vývoje v oblasti zajištění železniční dopravy v období po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu upozorňuje na prohlubující se rozpory mezi dokumentací operační přípravy státního území a skutečnými možnostmi. Dlouhodobé, postupné a na sebe nenavazující dílčí zásahy do této oblasti snižují reálné možnosti celého systému. Vrcholem je zrušení mobilizační dodávky na technickou ochranu a obnovu určené železniční sítě, bez přijetí jakýchkoliv opatření. Článek v závěru nabízí možná řešení takto vzniklé situace.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ing. Bc. Miroslav Beneš, Ing. Jan Englich, doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D., Ing. Pavel Viskup, Ph.D.

Operační příprava státního území a železniční doprava ve vojenských krizových situacích

Operational Readiness of National Territory and the Railway Transport in the Military Emergencies


Celý článek →

Ing. Jan Englich (plk. v. v.), narozen 1947. Po ukončení vysokoškolského vzdělání na Vojenské fakultě VŠD v Žilině v roce 1977 byl zařazen u železničního vojska na různých velitelských a štábních funkcích, naposledy na Velitelství železničního vojska na funkci náčelníka štábu. Po zrušení železničního vojska byl zařazen na Operační odbor GŠ AČR jako zástupce náčelníka oddělení operační přípravy státního území. Po dosažení důchodového věku je zaměstnán u Stavební obnovy železnic a.s. Publikoval ve Sborníku železničního vojska, ve Vojenských rozhledech a v časopise Doprava. Od roku 2003 externě přednáší na Univerzitě Pardubice. Je spoluautorem řady publikací zaměřených na řešení krizových situací na železnici a jako spoluřešitel se od roku 2008 aktivně podílel na řešení čtyř projektů vědy a výzkumu z této oblasti.

20/05/2016

Zanechat komentář