Redakční rada

Nabídka akcí

Státní kartografická podpora krizového řízení

Tento příspěvek je věnován stručnému hodnocení dosavadní státní kartografické tvorby především z toho hlediska, zda a do jaké míry vyhovuje svým rozsahem, strukturou, obsahem i formou vytvářených kartografických děl též krizovému řízení ve všech jeho fázích. Zároveň je uveden přehled a hodnocení stávajícího způsobu jejich využití krizovým managementem. Identifikovány jsou některé nepříznivé jevy, jejich příčiny, možné důsledky pro účinnost krizového řízení a doporučena vhodná opatření k zlepšení situace.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Prof. Ing. František Miklošík, DrSc., (plk. v.v.). Nar. 1932, vojensko-odbornou kariéru zahájil jako elév Vojenského zeměpisného ústavu v Praze v roce 1948. Absolvoval školu důstojníků pěchoty v záloze v Košicích a pak pracoval ve Vojenském kar tograf ickém ústavu v Banské Bystrici. Po absolvování oboru geodézie a kartografie na VTA v Brně v roce 1958 působil na různých funkcích ve Vojenském topograf ickém ústavu v Dobrušce, na topograf ickém oddělení GŠ v Praze a ve Výzkumném ústavu 401 v Praze. Od roku 1970 učil na VA v Brně, od 1. 9. 2004 je v důchodu, externě vyučuje a vede doktorandy na Univerzitě obrany v Brně. Přednáší kartograf ii rovněž na Masarykově univerzitě v Brně, kde je veden jako emeritní profesor.

26/01/2007

Zanechat komentář