Redakční rada

Nabídka akcí

Vojenská zdravotnická služba AČR v kontextu legislativy – současnost a budoucnost (2)

Poskytování zdravotní péče v ozbrojených silách stejně jako postavení celé vojenské zdravotnické služby je v mnoha aspektech velmi specifické. Jedním z nejdůležitějších aspektů je určitě legislativní rámec prostředí, ve kterém lze zdravotní péči pro příslušníky armády poskytovat. Stávající vojenská zdravotnická služba a poskytování zdravotní péče v armádním prostředí je svázáno mnoha legislativními normami, které jsou často rychlejší ve vývoji než je schopna Armáda České republiky (AČR) zachytit a promítnout do svých struktur a vnitřních norem. V následujícím článku se autoři snaží ukázat na základní aktuální legislativní rámec, který vymezuje poskytování zdravotní péče a postavení jednotlivých prvků vojenské zdravotnické služby v AČR. Popsat viditelné i potencionální problémy a navrhnout případná řešení.

Další informace

  • ročník: 2012
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

plukovník Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., MUDr. Roman Blanař, JUDr. Jindřich Janouch
Vojenská zdravotnická služba AČR v kontextu legislativy – současnost a budoucnost

Military Medical Service of ACR and Legislation: Present and Future

PROCHÁZKA, Miroslav, BLANAŘ, Roman, JANOUCH, Jindřich, Vojenská zdravotnická služba AČR v kontextu legislativy – současnost a budoucnost, Vojenské rozhledy, 2012, roč. 21 (53), č. 32, s. 80–88, ISSN 1210-3292


Celý článek →→

MUDr. Roman Blanař, nar. 1963, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové, absolvent kurzu vyšších důstojníků US Army v San Antoniu, Texas. Pracoval jako náčelník zdravotnické služby pluku, velitel zdravotnického praporu, ředitel Úřadu zdravotnického zabezpečení AČR, velitel Velitelství vojskové zdravotnické služby, zástupce náčelníka a náčelník Vojenské zdravotnické služby AČR. Od r. 2006 vedoucí vědecký pracovník katedry organizace vojenského zdravotnictví a od r. 2009 proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVZ UO Hradec Králové. V r. 2002 působil jako zástupce ČR ve štábu operace ISAF, od r. 1999 členem pracovní skupiny NATO řešící problematiku zdravotnického zabezpečení vojsk NATO ve společných operacích MMSOP. Opakovaně vedoucí týmu zpracovatelů koncepčních a doktrinálních dokumentů zdravotnického zabezpečení AČR.

18/06/2012

Zanechat komentář