Redakční rada

Nabídka akcí

Psychické rizikové faktory v práci (Násilí, týrání, šikana, obtěžování, právo)

V české společnosti je „násilí na pracovišti" a „sexuální obtěžování" často vnímáno jako umělý problém, jehož význam je zbytečně přeceňován. Důvodem jsou zejména nejasnosti v definici sexuálního obtěžování. Dokud nebylo sexuální obtěžování definováno v zákoníku práce, docházelo k chybnému zlehčování některých forem chování, a to zejména ze strany buď zaměstnavatelů, nebo potenciálních iniciátorů takového chování. Avšak tak jak je obtěžování a sexuální obtěžování definováno v současnosti, je vždy na oběti nebo potenciální oběti, zda určité chování považuje za obtěžování či nikoli. Článek proto definuje a popisuje problematiku násilí a sexuálního obtěžování na pracovišti v ČR. Popisuje odraz násilí na pracovišti z hlediska platných právních předpisů.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Doc. Ing. Mgr. Radomír Ščurek, Ph.D., narozen 1966. Absolvent VŠB - Technické univerzity Ostrava (1988) ve studijním programu Strojírenská technologie, později (2006) pak doktorského studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, zde byl také habilitován (2009) v oboru Bezpečnost a požární ochrana. Pracoval v podniku Hutní montáže Ostrava, a.s., později tři roky na oddělení ochrany lidských práv Inspekce MO v Praze. Od roku 2003 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava na různých manažerských funkcích, je člen několika oborových a vědeckých rad u nás i v zahraničí. Vychoval nejméně 5 doktorandů a vedl více než 120 kvalifikačních vysokoškolských prací se zaměřením na fyzickou bezpečnost a ochranu kritické infrastruktury.

 

12/12/2023

Zanechat komentář