Redakční rada

Nabídka akcí

Současnost automatizovaného systému řízení palby dělostřeleckého oddílu ASPRO a koncepce jeho vývoje

Článek se zabývá současným stavem automatizovaného systému řízení palby dělostřeleckého ASPRO a jeho cílem je nastínit hlavní problémy systému, které je nutné v budoucnu řešit vzhledem k úplnému pokrytí prvků systému palebné podpory automatizovaným systémem. Jedná se o pohled z hlediska hlavních prvků (zásad) dané problematiky.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Kapitán Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., nar. 1978, VVŠ PV ve Vyškově, Fakulta řízení vojenských systémů v bakalářském i magisterském studijním oboru velitel dělostřeleckých jednotek-manažer (2002). V roce 2005 úspěšně obhájil dizertační práci na katedře řízení palebné podpory UO v Brně. 2005-2007 působil ve funkci starší důstojník skupiny palebné podpory štábu 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu v Jincích. Od roku 2007 pracuje jako odborný asistent na Univerzitě obrany v Brně, kde se věnuje zejména problematice střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva a automatizovaným systémům řízení palby dělostřelectva.

22/11/2010

Zanechat komentář