×

Chyba

Modules Anywhere nemůže fungovat. Není instalován Knihovna Regular Labs.
Záložky nemůže fungovat. Není instalován Knihovna Regular Labs.
Slidery nemůže fungovat. Není instalován Knihovna Regular Labs.
Vytisknout tuto stránku

Svaz důstojníků a praporčíků AČR o.s. se od r. 2004 orientuje na mládež

Svaz důstojníků a praporčíků AČR o.s. se od r. 2004 orientuje na mládež Svaz důstojníků a praporčíků AČR (SDaP) se od roku 2004 cílevědomě zaměřuje na českou mládež. V letošním roce (22. a 23. května 2009) uspořádal akci „Ukázky nasazení jednotky mezinárodních sil ke zmaření útoku teroristických skupin" a v jejím rámci první ročník soutěže v military paintballu (Paintball Czech Army Cup 2009) o putovní pohár náčelníka Generálního štábu AČR. Této úspěšné akci předcházelo vyhotovení multimediální učební pomůcky „Obrazy z českých dějin 1914-2004", zavedené do vzdělávacího procesu na pražských a vybraných středočeských školách ve školním roce 2007/2008.

Další informace

  • ročník: 2009
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ve stadiu příprav je konference „Mládež v soudobé české společnosti – rizika a naděje" a druhý ročník soutěže v military paintballu (Paintball Czech Army Cup 2010). Značné úsilí je věnováno získání finanční podpory na vyhotovení multimediálního vzdělávacího nástroje „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a přibližování 1914-2009" pro všechny české základní a střední školy.

Akce „Paintball Czech Army Cup 2009"

První ročník soutěže Svazu důstojníků a praporčíků AČR o putovní pohár náčelníka Generálního štábu AČR v military paintballu „Paintball Czech Army Cup 2009" uspořádal SDaP AČR v sobotu dne 23. května 2009, a to v rámci akce „Ukázky nasazení jednotky mezinárodních sil ke zmaření útoku teroristických skupin". Akce byla uskutečněna pod záštitou náčelníka generálního štábu AČR a hejtmana Libereckého kraje v areálu Ralsko (v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany), a to s logistickou podporou společných sil a sil podpory AČR

Cílem akce bylo navázat kontakt s tou částí mládeže, která se zabývá moderním sportovním odvětvím blízkým svým zaměřením armádě – military paintballem, vzbudit zájem této komunity o spolupráci se SDaP AČR, vytvořit předpoklady pro její cílevědomou výchovu k odpovědnosti za obranu a vyvolat její zájem o službu v českých ozbrojených silách.

Akce měla dvě části:

  • první ročník soutěže v military paintballu o putovní pohár náčelníka generálního štábu AČR – Paintball Czech Army Cup 2009,
  • doprovodný program přístupný veřejnosti (ukázky nasazení vládních sil proti teroristům, dokumentární filmy z vojenské historie československé a české armády a hraný film Tobrúk). Veřejnosti byla k dispozici střelnice se čtyřmi terči pro střelbu z military paintballových zbraní a paintballová aréna, ukázky paintballové výzbroje a výstroje a techniky hasičského sboru a prezentace vojenského rekrutačního systému.

Soutěže „Paintball Czech Army Cup 2009" (PCAC 2009) se zúčastnilo pět družstev ozbrojených sil ČR a sedm družstev české komunity military paintballu. Odezvy na akci jsou pozitivní.

Předchozí aktivity SDaP AČR zaměřené na mládež

Rozhodnutí orientovat činnost SDaP AČR na mládež bylo přijato již v roce 2004. Klub Multimediálních aplikací SDaP AČR vstoupil spolu se svými partnery (Asociace učitelů dějepisu, Ústav českých a Ústav mezinárodních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústav pro soudobé dějiny Akademie ČR, Vojenský historický ústav) do soutěže o grant Euroregionu NUTS II – Hlavní město Praha, a to s projektovým záměrem na vyhotovení multimediální učební pomůcky „Obrazy z českých dějin 1914-2004" pro pražské a vybrané středočeské základní, střední a vyšší odborné školy.

Práce na tomto projektu, který obsahuje více než 2000 stránek dokumentů a textu, 21 hodin videa, 5,5 hodiny zvukových záznamů, 4250 fotografií, stovky informací o významných osobnostech českých a světových dějin, stovky map a samozřejmě i rozsáhlé informace o moderních dějinách československé a české armády, byly ukončeny v první polovině roku 2007. V červnu 2007 byl tento multimediální vzdělávací nástroj předán 583 pražským a vybraným středočeským školám.

Rok po zavedení tohoto vzdělávacího nástroje do výuky (10. 7. 2008) jej odbor školství pražského magistrátu ocenil takto:

„Jedná se o mimořádný počin, který si klade za cíl provést učitele dějepisu, základů společenských věd, českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy a jejich žáky 20. stoletím. ... Ohlasy ředitelů škol zřizovaných hlavním městem Prahou byly veskrze kladné. Nejvíce oceňujeme, že učitelé dějepisu skutečně s touto pomůckou ve výuce pracují a využívají tak k výuce moderní technologie." (Blíže viz čj. MHMP 411682/2008 – Doporučení odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP – multimediální učební pomůcka Svazu důstojníků a praporčíků AČR o.s.).

Co SDaP AČR připravuje

Na základě pozitivního hodnocení projektu „Obrazy z českých dějin 1914-2004" bylo rozhodnuto reagovat na výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k účasti v soutěži o grant z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Byl vypracován projektový záměr na vyhotovení edukačního multimediálního nástroje" „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914-2009" pro všech cca 6000 českých základních a středních škol. Rozhodnutí o spolupráci se SDaP AČR na tomto projektu podepsali rektoři Univerzity Karlovy a Technické univerzity v Liberci a za Ministerstvo obrany náměstek ministra obrany. Žádost o dotaci byla MŠMT předložena ve stanoveném termínu (30. 10. 2008) s tím že výstup, na němž bude pracovat asi osmdesát projektantů, má být do vzdělávacího procesu předán ve školním roce 2012-2013.

Pokud SDaP AČR grant získá, předá všem českým základním a středním školám testovací verzi multimediální učební pomůcky k experimentování již ve školním roce 2010-2011 a bude (což je z hlediska strategického záměru na systematickou práci s mládeží podstatné) po tři roky s českou mládeží v pracovním kontaktu.

Vedení SDaP AČR dospělo k závěru, že je třeba analyzovat příčiny vzrůstajících aktivit extrémistických politických organizací v české společnosti, pojmenovat hlavní příčiny angažování části mládeže v polovojenských organizacích těchto politických stran a hledat alternativy systémového řešení dané situace.

Proto bylo po konzultacích s rektory Univerzity obrany a Policejní akademie rozhodnuto uspořádat v první polovině roku 2010 konferenci na téma „Mládež v soudobé české společnosti - rizika a naděje".

Konference by se měla zabývat:

  • sociologickým rozborem a analýzou bezpečnostních rizik vyplývajících ze stavu a tendencí vývoje české mládeže na začátku 21. století,
  • reakcí orgánů státu, politických subjektů a občanské společnosti na stav české mládeže,
  • alternativami systémového řešení dané situace.

Na základě kladných výsledků prvního ročníku soutěže SDaP AČR o putovní pohár náčelníka Generálního štábu AČR v military paintballu bylo rozhodnuto:

a) vytvořit v rámci SDaP AČR sekci military paintballu,

b) zahájit přípravu druhého ročníku soutěže (Paintball Czech Army Cup 2010), a to za podstatně větší účasti soutěžících družstev a s mezinárodní účastí.

Závěr

Strategickým záměrem SDaP AČR je vytvořit systémové předpoklady pro ovlivňování výchovy mládeže k vědomí evropské sounáležitosti, k odpovědnosti za obranu, za zachování hodnot demokracie a za občanské svobody.

Ke spolupráci na tomto společensky významném cíli vyzýváme aktivní i bývalé příslušníky AČR.

Informace o SDaP AČR najdete na internetových stránkách: www.sdap.

genmjr.v.v. Ing. Stanislav Chromec, CSc.
místopředseda SDaP AČR pro výchovu a vzdělávání

Nejnovější od redakce

FaLang translation system by Faboba