Redakční rada

Nabídka akcí

Velení a řízení jako důležitá součást vojenské vědy (Přechod do informačního věku) (2)

Článek se zabývá tematikou vojenské vědy, jejich součástí, její historií a přínosem pro současnost a možností využití poznatků vojenské vědy pro soudobé operace. Blíže se zabývá vymezením pojmů velení a řízení jak v obecné rovině, tak i v rovině vojenské. Nejde o uvádění obecně známých fakt nebo definic obsažených v jiných materiálech, autor popisuje samotný systém velení a řízení. Vymezení pojmového aparátu je důležité pro další vědecké bádání v této oblasti, která je stále více pod obrovským vlivem technologického pokroku a změn, které s sebou přináší oblasti bezpečnostního prostředí.

Další informace

  • ročník: 2011
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

Ing. Petr Ryp, plk. Ing. Robert Bielený

Velení a řízení jako důležitá součást vojenské vědy (Přechod do informačního věku)

Command and Control as an Important Part of Military Science (Getting on for Information Age)

 


 Celý článek →→

Plk. Ing. Robert Bielený, nar. 1968, v r. 1991 ukončil studium na VA v Brně v oboru vojensko-inženýrském, ženijně strojním. Poté působil v různých velitelských a štábních funkcích v AČR. V letech 2000-2003 pracoval na společném velitelství pozemních sil NATO v Heidelbergu, SRN ve funkci důstojníka ženijního odboru, 2004-2006 velitel ženijního praporu. V roce 2007 pracoval jako ZNŠ pro operace MNTF(C) v Kosovu a v r. 2009 jako velitel kontingentu AČR v Kosovu. Od roku 2009 vykonává funkci náčelníka ženijního vojska AČR. Kromě komplexní odpovědnosti za rozvoj ženijního vojska AČR se odborně věnuje problematice využití nových informačních technologii v systému velení a řízení v podsystému ženijní podpory vojsk.

11/07/2011

Zanechat komentář