Redakční rada

Nabídka akcí

Zpravodajská podpora psychologických operací

Zpravodajská činnost je nezbytnou součástí psychologických operací (PSYOPS) ve všech jejich fázích – od plánování, provádění až po vyhodnocení jejich účinnosti. Zpravodajské informace shromažďují, zpracovávají a vyhodnocují zpravodajští důstojníci a analytičtí pracovníci jednotek PSYOPS ve spolupráci se zpravodajskými orgány ostatních složek armády.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Mgr. Jiří Hodný, Ph.D., narozen 1965. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor sociologie, a doktorské studium ve studijním programu Teorie obrany státu. V letech 1990–2004 působil na Vojenské akademii v Brně, po jejím zániku pracoval jeden rok na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 2005 je akademickým pracovníkem na Univerzitě obrany, v současnosti na katedře leadershipu. Absolvoval studium psychologických operací v John F. Kennedy Special Warfare Center and School v USA. V současné době se zabývá problematikou sociologie, vedení lidí a prováděním sociologických výzkumů pro potřeby AČR. Je členem redakční rady The Journal of Slavic Military Studies.

23/03/2020

Zanechat komentář