Redakční rada

Nabídka akcí

Vojenská profese a psychologie práce

Současná vojenská psychologie se zabývá řadou úkolů, jejichž primárním cílem je zvýšení psychologické odolnosti člověka při plnění náročných úkolů vojenské profese. Řada dílčích problémů je zaměřena např. na zkoumání vlivů prostředí na bojeschopnost profesionálního vojáka, psychologické účinky různých druhů nových zbraní, vlivy osobnostních dispozic na plnění zvláštních úkolů a další související úkoly. Výcvikové psychologické programy mají za cíl připravit inteligentní, odolné a aktivně myslící vojáky.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

PhDr. Mgr. Bohumil Ptáček, nar. 1945, Univerzita obrany Brno. Do r. 1991 pracoval v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých, poté ve funkci psychologa a vysokoškolského učitele ve Vojenské vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově. Po reorganizaci VVŠ PV Vyškov a VA Brno pracuje jako vědecký pracovník a vysokoškolský učitel na katedře sociálních věd a práva katedry FEM UO Brno. Dosavadní publikační činnost byla realizována v rámci uvedených škol a směřovala hlavně na podporu pedagogické činnosti v oblasti psychologie práce, psychologie zátěžových situací a prevence sociálně nežádoucích jevů.

26/01/2007

Zanechat komentář