Redakční rada

Nabídka akcí

Vyšší velitel, jeho osobnost a poslání

brigádní generál Jindřich Jiří Birula: Vyšší velitel, jeho osobnost a poslání

Další informace

 • ročník: 2017
 • číslo: 2
 • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku: Ostatní / Other

Vybíráme z archivu:

Jak naši pravidelní čtenáři vědí, Vojenské rozhledy na svých internetových stránkách (www.vojenskerozheldy.cz) zveřejňuji kromě aktuálních čísel časopisu i všechny archivní ročníky Vojenských rozhledů od roku 1921, kdy začaly vycházet. Redakce vám nabízí podstatnou část jednoho z článků, který byl zveřejněn v 5. čísle ročníku 1938. Domníváme se totiž, že stojí za přečtení. Byť vychází ze zkušeností první světové války a reality třicátých let minulého století, obsahuje myšlenky, které jsou stále platné a kterým současná praxe výstavby ozbrojených sil a personální práce nevěnuje takovou pozornost, jakou by si zasloužily. Posuďte sami.

Plné znění článku si lze přečíst na https://goo.gl/rplorz

1 komentář

 • Odkaz Komentáře 16. 1. 2018 16:23 napsal(a) Karel Kozák (kozakk)

  VYŠŠÍ VELITEL, JEHO OSOBNOST A POSLÁNÍ  Str. 161 Autoři: redakce (brig. gen. Jindřich Jiří Birula)

  Autor na začátku své úvahy uvádí, že hodnota velitelského sboru a vyšších velitelů není jen vnitřní záležitost armády, ale celonárodní záležitost. Z toho musí vycházet cíle a úkoly přípravy vyšších velitelů a tomu odpovídající postavení a úloha velitelů a velitelského sboru na vyšší úrovni jak v době mírové, tak za války. Článek je velmi dobře zpracován zkušeným odborníkem. Zvláštní pozornost věnuje požadavkům na vlastnosti velitelů, které podrobně a srozumitelně vysvětluje. Kladem je zařazení příkladů z bitev, včetně jmen velitelů vyšších úrovní, které ukazují na přednosti i chyby v jejich činnosti. Tím se nejen rozšiřují a prohlubují znalosti z dějin vojenského umění, ale pomáhají vyvarovat se opakování chyb. Podrobně je rozebíráno odborné a všeobecné vzdělání, vztah k detailu a koncepci, proces výchovy vyšších velitelů a další vlastnosti požadované na velitelích.
  Přesto, že článek je napsán v době mezi světovými válkami a tomu odpovídající češtinou, jsou mnohé myšlenky využitelné v současnosti. Pokud se dříve jednalo o úrovně armády, sboru, divize, nyní se vlastnosti velitelů týkají i brigád, pluků, praporů a rot, především působících na samostatném směru.
  Na str. 163 (VR 2/2017) Herbert Casson zvlášť zdůrazňuje ve svém „Umění řídit práci“ to, že mnoho ředitelů ztroskotá, jakmile zabřednou do běžných, drobných úkonů, kterým se mnohdy dává přednost, protože jsou vždy snazší. „Vůdce podniku, který se snaží dělat vše sám, dělá většinu věcí špatně. Nikdo nemůže řídit velké věcí, dokud se nezbaví drobných povinností“. I náš vyšší velitel musí být k tomu vychováván a veden.
  Domnívám se, že redakce VR vhodně zvolila toto téma pro zařazení do výtisku 2/2017. Pro řízení své činnosti má stát premiéra a vládu. Ti by měli mít obdobné vlastnosti, jak jsou řešeny v článku o vyšších velitelích.

  Nahlásit

Zanechat komentář