Redakční rada

Nabídka akcí

Perspektivy dělostřelectva – jak dál v AČR (2)

Palebná podpora je nezbytným předpokladem pro úspěch bojových sil v pozemních operacích a dělostřelectvo je jejím klíčovým poskytovatelem. Bude tomu tak i v komplexním a nejistém budoucím operačním prostředí? Článek připomíná vysoké požadavky kladené na současné dělostřelectvo AČR a s využitím poznatků aliančních partnerů poukazuje na vybrané aspekty, které by měly ovlivňovat rozvoj jeho schopností směrem k budoucím operacím. Vymezuje dělostřelectvo jako systém nepřímé palby a objasňuje jeho místo a úlohu v rámci společné palebné podpory. Navrhuje opatření ke zvýšení kvality jeho přípravy a řízení. Diskutuje problematiku operační koncepce a její význam pro na podobu budoucího dělostřelectva AČR, a rovněž představuje hlavní trendy v oblastech jeho možného rozvoje.

Další informace

  • ročník: 2014
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

Plukovník Ing. Ivan Mráz, Ph.D., podplukovník gšt. Ing. Milan Kalina

Perspektivy dělostřelectva – jak dál v AČR

Prospects of Artillery: Which Way Ahead for the ACR

Mráz, Ivan, Kalina, Milan, Perspektivy dělostřelectva – jak dál v AČR, Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 3, s. 52-63, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line), dostupné z www.vojenskerozhledy.cz.


 Celý článek →→

Pplk. gšt. Ing. Milan Kalina, nar. 1969, VVŠ PV Vyškov, od r. 1991 vykonával základní a střední velitelské funkce u dělostřeleckých útvarů vševojskových pluků a brigád; 1996-97 dělostřelecký návodčí mpr AČR v misi IFOR/SFOR na území Bosny, následně zástupce velitele organizačního prvku dělostřeleckého oddílu. Absolvent ročního Senior Staff Course při Baltic Defence College v Tartu, Estonsko (2002), po jeho ukončení štábní důstojník operačního odboru Velitelství pozemních/společných sil. 2004-2008 velel dělostřeleckému útvaru. Spolu s útvarem v roce 2006 absolvoval nasazení v misi KFOR a po návratu i cvičení Strong Campaigner 2006 k certifikaci počátečních operačních schopností AČR. 2008-11 byl zařazen na pozici štábního důstojníka operačního odboru NATO JFC HQ v Brunssumu, Nizozemí. Po návratu byl zařazen na UO, kde působí ve funkci zástupce vedoucího katedry řízení palebné podpory. Zaměřuje se na problematiku bojového použití dělostřelectva a organizace palebné podpory.

28/09/2014

Zanechat komentář