Redakční rada

Nabídka akcí

Příprava jednotek ozbrojených sil SR pro operace mezinárodního krizového managementu v kontextu lisabonské strategie NATO (2)

Článek na základě publikovaných informací a údajů analyzuje a vyhodnocuje některé procesy z oblasti přípravy a formování nových schopností jednotek Ozbrojených sil SR pro působení v podmínkách mezinárodního krizového managementu. V kontextu lisabonské strategie NATO STRATCON 2010 a programového prohlášení vlády SR z roku 2010 přibližuje plnění závazků Ozbrojených sil SR v této oblasti. Poukazuje na omezený zdrojový rámec rezortu obrany při zabezpečování těchto úloh. Důraz je položený na nové požadavky a priority v přípravě jednotek OS SR pro potřeby mezinárodního krizového managementu. Přibližuje změny v mandátu jejich působení a potřebu formování též nevojenských schopností v operacích, ve kterých jsou jednotky Ozbrojených sil SR nasazeny.

Další informace

  • ročník: 2011
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 

Doc. dr. Ladislav Lašček, CSc., Ing. Alojz Flachbart

Příprava jednotek ozbrojených sil SR pro operace mezinárodního krizového managementu v kontextu lisabonské strategie NATO

The Preparation of the Armed Forces of the SR for International Crisis Management Operations in the Context of NATO Lisbon Strategy

 


 Celá článek →→

Ing. Alojz Flachbart, Ph.D., narozen 1953, Je absolventem VVŠ-TTZ v Žilině, Slovensko (1979), Vojenské akademie v Brně (postgraduální studium – prezenční, 1987) V letech 1979-1992 působil na funkcích náčelník finanční služby na stupni prapor a brigáda, v letech 1993-2002 vykonával funkci ředitele Vojenského finančního úřadu V Hodoníně. O roku 2005 do současnosti působí na Katedře řízení zdrojů, Fakulty vojenského leadershipu, Univerzity obrany Brno. Zabývá se problematikou odměňování, sociálním zabezpečením, finančně právní problematikou a daňovou politikou ve veřejném sektoru a v resortu obrany. Je autorem řady odborných článků, skript a studijních textů s dané problematiky jak v ČR, tak i v zahraničí.

 

22/11/2021

Zanechat komentář