Redakční rada

Nabídka akcí

Scénáře v procesu plánování schopností (2)

Příspěvek pojednává o účelu, tvorbě a praktickém využití scénářů v procesu národního obranného plánování s využitím metody plánování podle schopností (National Capability Based Defence Planning – NCBDP). V průběhu vlastního plánování jsou k identifikaci a verifikaci požadavků na schopnosti využívány scénáře. V těch jsou zohledněny stěžejní charakteristiky prostředí, ve kterém budou plněny vojenské mise na podporu stanovených politických cílů, odráží se v nich i operační koncepce ve smyslu doktrinálního použití ozbrojených sil. Scénáře umožňují identifikovat a kvantifikovat potřebné schopnosti ozbrojených sil v nestabilním, těžce předvídatelném, komplexním a neustále se dynamicky měnícím prostředí a snížit tak míru nejistoty a související rizika. V tomto smyslu jsou scénáře významným analytickým a podpůrným nástrojem obranného plánování s vysokou přidanou hodnotou. Při jeho správném použití lze definovat sadu potřebných schopností nezbytných pro úspěch v možných budoucích konfliktech, dlouhodobě plánovat rozvoj a optimalizaci schopností jako platformy pro kvalifikovaná a argumentačně zdůvodněná rozhodnutí vedení rezortu obrany o charakteru, struktuře a velikosti ozbrojených sil ve vazbě na ambice a závazky státu. Předkládaná doporučení v závěru článku zahrnují doktrinální zakotvení plánování na základě schopností s využitím scénářů, organizační změny u MO a GŠ, aktualizaci výuky v systému vzdělávání vojáků, optimalizaci procesu obranného plánování, jako i nezbytné změny v přístupu vedoucích zaměstnanců k popisované metodě.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

Ing. Josef Procházka, PhD., Ing. František Mičánek, Doc. Ing. Jozef Šmondrk, PhD., pplk. Ing. Josef Melichar

Scénáře v procesu plánování schopností

Scenarios in Capabilities Planning Process


Celý článek →→

Doc. Ing. Jozef Šmondrk, Ph.D. Narozen 1951. Po úspěšném habilitačním řízení byl jmenován docentem pro obor teorie obrany státu. Má dlouholeté praktické zkušenosti z výkonu technických, velitelsko-technických a logistických funkcí v ozbrojených silách (velitel vojskového útvaru, zástupce ředitele Úřadu pro kontrolu hospodaření Velitelství logistiky, vedoucí oddělení Kontrolní správy Inspektora logistiky AČR, vedoucí oddělení mimorezortních vztahů katalogizace odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti). Zabývá se problematikou zdrojů k zabezpečení bezpečnosti a obrany státu a Kodifikačním systémem NATO zejména z pohledu jeho možného rozšiřování v ČR mimo rezort obrany.

16/02/2016

Zanechat komentář