Vytisknout tuto stránku

Brány jazykům otevřené (2)

Podpisem Boloňské deklarace v r. 1999 se čelní představitelé 29 evropských zemí zavázali vybudovat evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, který by umožnil studovat a pracovat v cizích zemích. Existující mobilita napříč Evropou podporuje mnohojazyčnost a napomáhá lépe pochopit a respektovat tradice evropské jazykové rozmanitosti. V rámci internacionalizace je na vysokých školách pozornost zaměřena na mobilitu studentů, což vede ke snahám vyučovat studijní programy v anglickém jazyce. Internacionalizace se tak vlastně stává kontraproduktivní, neboť je omezována nabídka studia dalších cizích jazyků. Prezentované údaje o výuce jazyků v ČR, o nichž pojednává tento článek, byly získány dotazníkovým šetřením na jazykových pracovištích v textu uváděných fakult v lednu a únoru 2011. Pozornost je věnována výuce ruského jazyka na Univerzitě obrany.

Další informace

  • ročník: 2012
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 

PaedDr. Stanislava Jonáková, Mgr. Alena Müllerová

Brány jazykům otevřené

Teaching Foreign Languages at the University of Defence

 


 Celý článek→→

Mgr. Alena Müllerová, nar. 1954, absolventka Filozofické fakulty MU v Brně, obor angličtina, ruština. Od roku 2004 pracuje jako učitelka cizích jazyků na Centru jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně se specializací na výuku angličtiny a ruštiny. Při své pedagogické činnosti se opírá o výsledky projektů specifického výzkumu týkající se zpracování podkladů pro inovaci kurikula, v rámci projektu ESF pracovala na materiálech pro zavádění CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky. Své poznatky publikuje v časopisech, ve sbornících odborných mezinárodních i tuzemských konferencí, je spoluautorkou několika skript a slovníků vojenské terminologie.

21/11/2011

 

FaLang translation system by Faboba