Redakční rada

Nabídka akcí

Jak se připravit na boj v zastavěném prostoru? (2)

Zkušenosti z výcviku pěší roty boje v zastavěném prostoru ukazují, že efektivní příprava vyžaduje provázanost doktríny s vybavením (výzbroj a výstroj) a strukturou jednotek. Je zásadní, aby standardy NATO byly dále rozpracovány na národní úrovni tak, aby odpovídaly vybavení a organizaci vlastních jednotek. Efektivní výcvik vyžaduje doplnění stávajících programů přípravy o příklady konkrétních cvičení, na jejichž provedení musí být připravena standardizovaná výcviková zařízení. Odborní instruktoři by měli řídit přípravu organických jednotek. Předání zkušeností instruktorů přímo organickému celku je efektivnější než příprava jednotlivců v odborných kurzech.

Další informace

  • ročník: 2015
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

kpt. Mgr. Karel Zetocha, Ph.D., nrtm. Tomáš Karásek

Jak se připravit na boj v zastavěném prostoru?
Zkušenosti z výcviku pěší roty

How to Prepare for Urban Warfare?
Lessons Learned from Training of Infantry Company

Zetocha, Karel, Karásek, Tomáš, Vojenské rozhledy, Jak se připravit na boj v zastavěném prostoru? Zkušenosti z výcviku pěší roty, 2015, roč. 24 (56), č. 3, s. 172–189, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line). Dostupné z: www.vojenskerozhledy.cz


 Celý článek →→

nrtm. Tomáš Karásek, narozen 1979, vystudoval střední odbornou školu v oboru ochrany osob a majetku v Brně. Zastával funkce v AČR na úrovni poddůstojnického a praporčického sboru jako protiletadlový střelec, střelec specialista, velitel družstva, zástupce velitele čety u výsadkového praporu,dále vedoucí praporčík pěší roty a v současnosti pracuje jako instruktor skupiny pro bojovou přípravu u 74. lehkého motorizovaného praporu, který je součástí 7. mb. Zabývá se problematikou boje v zastavěných oblastech.

07/09/2015

Zanechat komentář