Redakční rada

Nabídka akcí

Využití simulačních technologií v přípravě na nové druhy operací (2)

Článek se zabývá využitím simulačních technologií pro přípravu velitelů a štábů v nových typech operací. Souhrnně ukazuje vývoj v dané oblasti od vzniku Centra simulačních a trenažérových technologií. Zlomovými body ve výcviku na simulátorech jsou požadavky na boj v zastavěném prostoru, speciální operace malých jednotek, požadavky na úzkou součinnost pozemních jednotek s podpůrnými prostředky, využívání systémů velení a řízení a problematika součinnosti jednotek AČR se složkami IZS. Dále poukazuje na nové požadavky v oblasti výcviku a ukazuje možné způsoby jejich řešení. Ve své druhé části se podrobněji věnuje problematice NEC a její implementaci do simulačních systémů. Představuje výsledky projektu obranného výzkumu SIMNEC v dané oblasti a jejich přínos pro budoucí rozšíření schopností taktického simulátoru.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

mjr. Ing. Martin Hubáček, Ph.D., dr. Drahomír Hausner, doc. Ing. Vladimír Vráb, CSc.
Využití simulačních technologií v přípravě na nové druhy operací
The Use of Simulation Technologies in the Preparation for New Types of Operations

HUBÁČEK, Martin, HAUSNER, Drahomír, VRÁB, Vladimír, Využití simulačních technologií v přípravě na nové druhy operací, Vojenské Rozhledy, 2013, Roč. 22 (54), Č. 1, S. 149-159, ISSN 2010-3292


Celý článek →

Dr. Drahomír Hausner, nar. 1963. V roce 1986 ukončil VPA v Bratislavě. Je absolventem divizního štábního kurzu na VA Brno. 1986-2001 zastával různé velitelské funkce, od r. 2001 pracoval jako odborný asistent katedry taktiky VA Brno. Od září 2005 působí na Centrum simulačních a trenažérových technologií. Zabývá se problematikou využití simulačních prostředků pro velení a řízení, prostředky pro podporu rozhodování, přípravou velitelů a štábů, taktikou činnosti jednotek, modelováním a simulací. Podílí se na řešení projektů obranného a bezpečnostního výzkumu.

24/01/2013

Zanechat komentář